Home STARE KATEGORIJE Gospodarstvo - Objave LAG u ribarstvu “Alba” objavila novi natječaj

LAG u ribarstvu “Alba” objavila novi natječaj

Lokalna akcijska grupa u
ribarstvu „Alba“ dana 18. prosinca 2019. godine objavljuje prvi natječaj za
dodjelu potpore u okviru provedbe Lokalne razvojne strategije u ribarstvu za razdoblje
2014. do 2020. godine: FLAG natječaj za dodjelu potpore projektima u okviru
mjere 1.1.1. Ulaganja u jačanje konkurentnosti mikro, malih i srednjih poduzeća
u sektoru ribarstva i marikulture.

Nositelj projekta mora
biti vlasnik ili ovlaštenik važeće povlastice za obavljanje gospodarskog
ribolova, ovlaštenik povlastice za uzgoj morske ribe i drugih morskih
organizama i/ili povlastice za akvakulturu.

Predmet Natječaja je
dodjela javne potpore za provedbu Mjere 1.1.1. u okviru odobrene LRSR s
ciljem ulaganja u jačanje konkurentnosti mikro, malih i srednjih poduzeća 
u sektoru ribarstva i marikulture za nositelje projekata koji imaju sjedište
ili podružnicu unutar ribarstvenog područja FLAG-a Alba.

Područje FLAG-a
„Alba“ obuhvaća područje Grada Labina, te općina Kršan, Pićan, Raša i Sveta
Nedjelja.

Svrha Natječaja Svrha
ovoga natječaja je dodjela potpore za ulaganja kojima se uvodi nova tehnologija
u poslovanje i/ili za ulaganja u nova inovativna rješenja kao što su nabava
opreme, novog ribarskog pomagala,  te druge potrebne opreme, za pripremu
dokumentacije i ishođenje potrebnih dozvola, za kupnju i razvoj računalnih
programa, marketinške aktivnosti projekta te ostale aktivnosti povezane s
ulaganjem u sektoru ribarstva i marikulture koje doprinosi ostvarenju ciljeva
iz odobrene LRSR.

Ukupan iznos raspoloživih
sredstava
 javne potpore za sufinanciranje Mjere 1.1.1. na ovom FLAG
natječaju iznosi 1.335.510,00 HRK. Najviši iznos javne potpore po
projektu: 150.000 EUR odnosno 1.112.925,00 HRK

Prijave projekata se podnose od 23.
prosinca 2019. godine
, a najkasnije do 19. veljače 2020. godine na
adresu: FLAG „Alba“, Rudarska 1, 52220 Labin.

Prihvatljive aktivnosti (operacije)
u okviru ovog natječaja su:

 Ulaganja
u gospodarski ribolov

  • 1.1. Ulaganja u cilju poboljšanja sigurnosnih
   uvjeta na ribarskim plovilima;
  • 1.2. Ulaganja u cilju poboljšanja zdravstvenih
   uvjeta na ribarskim plovilima;
  • 1.3. Ulaganja u cilju poboljšanja higijenskih
   uvjeta na ribarskim plovilima;
  • 1.4. Ulaganja u cilju poboljšanja radnih uvjeta na
   ribarskim plovilima;
  • 1.5. Ulaganja na ribarskim plovilima u cilju
   podizanja kvalitete ulova;
  • 1.6. Ulaganja izvan ribarskog plovila koja
   doprinose unapređenju dodane vrijednosti i kvalitete ulova sa ribarskog
   plovila;
  • 1.7. Ulaganja na ribarskim plovilima u cilju
   promicanja energetske učinkovitosti;
 1. Ulaganja u marikulturu
  • 2.1. Produktivna ulaganja u marikulturu;
  • 2.2. Diversifikacija proizvodnje u marikulturi i
   uzgajanih vrsta;
  • 2.3. Osuvremenjivanje jedinica marikulture,
   uključujući poboljšanje radnih i sigurnosnih uvjeta radnika u
   marikulturi;
  • 2.4. Poboljšanja i osuvremenjivanje povezana sa
   zdravljem i dobrobiti životinja, uključujući kupnju opreme za zaštitu
   farmi od divljih grabežljivaca;
  • 2.5. Smanjenje negativnog utjecaja ili poticanje
   pozitivnih učinka na okoliš i povećanje učinkovitosti resursa;
  • 2.6. Ulaganja u unaprjeđenje kvalitete, ili
   dodavanje vrijednosti, proizvodima marikulture;
  • 2.7 Ulaganja koja dovode do znatnog smanjenja
   učinka poduzeća u području marikulture na potrošnju i kvalitetu vode,
   posebice smanjenjem količine korištene vode ili kemikalija, antibiotika i
   drugih lijekova, ili poboljšanjem kvalitete izlazne vode, uključujući
   uspostavom multitrofičkih akvakulturnih sustava;
 1. Nabava informacijsko-komunikacijskih alata i
  opreme;
 2. Ulaganje u marketinške aktivnosti;
 3. Opći troškovi – najviše 12% ukupnih
  prihvatljivih troškova projekta (bez općih troškova)

Daljnje informacije i mogućnost prijave možete pronaći OVDJE.