Home LABIN Labin - ostalo Subotnje jutro uz fiziku

Subotnje jutro uz fiziku

Subotnje jutro uz fiziku –
popularizacijski projekt Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeci, održano je  po četvrti put na Sveučilišnom kampusu u
Rijeci.  Od početka tog projekta na njemu
sudjeluju i učenici Srednje škole Mate Blažine. U  subotu 30. studenog 2019.  na projektu su sudjelovali učenici 4.o i 4.f.
razreda koji slušaju fakultativni predmet „Eksperimentalna fizika“.  Uz njih sudjelovali su i Dobrić Mateo (3.f
razred) i Martin Šverko (4.e razred).

Projekt je odobren i sufinanciran
od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja, a cilj mu je popularizacija
prirodnih znanosti (s naglaskom na fiziku) među učenicima, kroz laboratorijska
istraživanja vođena od strane hrvatskih znanstvenika i stručnjaka, te putem
znanstveno-popularnog predavanja.

Istraživački usmjerene
laboratorijske vježbe podrazumijevaju aktivan angažman učenika uz pomoć
nastavnika i na taj način prevladavaju 
tradicionalni pristup u sklopu kojega učenici u ulozi pasivnih sudionika
u nastavi, samo potvrđuju teorijske rezultate i stječu mehaničke vještine
rukovanja mjernim uređajima. Suvremeni pristup podrazumijeva učeničko
postavljanje i testiranje hipoteza, predviđanje, gradnju modela, provedbu
kontrole varijabla, opisivanje, organiziranje i usustavljivanje opažanja i
rezultata mjerenja te predstavljanje istih svojim vršnjacima.

U raspravi
učenici formiraju zaključke, formuliraju matematičke modele, te razmatraju
njihovo značenje i mogućnost primjene. Ovakvim interaktivnim angažmanom oni
stječu sposobnost analize rezultata, razvijaju konceptualno razumijevanje te
uviđaju važnost istraživanja za razvoj znanosti i za izgradnju vlastitog mišljenja
utemeljenog na eksperimentalnim rezultatima.

Učenici Dobrić Mateo (3.f) i
Victoria Bucul sudjelovali su u vježbi „Isparavanje vrenjem i kondenzacija“.
Učenik Rafael Santaleza (4.f) je u vježbi „Svjetlost kao metar“ koristeći valna
svojstva svjetlosti mjerio debljinu vlasi ljudske kose. „Boje kao uvod u kvantu
prirodu svijeta oko nas“  je bila
istraživačka vježba u kojoj je s kolegama iz ostalih škola radila Lana Klobas
(4.f) Parenta Aleksandar (4.f) je sudjelovao u radu grupe koja je
eksperimentalno, iz fotoelektričnog učinka mjerila vrijednost Planckove
konstante.

Anika Budanko (4.o)  i Martin
Šverko (4.e) su   istraživali zračenja
koje emitiraju tvari i predmeti iz naše neposredne okoline. Učenici Karlo
Terković (4.f), Anai Pučič (4.f), Ana Mežnarić (4.o), Brečević Nireja (4.o) i
Belušić Gonzales Maria Carmen (4.o) su bili sudionici istraživanja „Astronomija
iz naslonjača“. Istraživali su metode detekcije ekstrasolarnih planeta te određivali
masu crne rupe.