Home STARE KATEGORIJE Labin - Vijeće U zgradi Grada Labina nestali dokumenti, kamere su tu za sigurnost

U zgradi Grada Labina nestali dokumenti, kamere su tu za sigurnost

Neel Rocco je na današnjoj sjednici Vijeća Grada Labina
postavila pitanje i o kamerama unutar hola zgrade Grada Labina što je otkrilo
jednu zaista tužnu činjenicu.

„Nova pročelnica Loreta Blašković će Vam odgovoriti na
pitanje detaljno, ali sam mogu reći da se jučer dogodila krađa dokumenata u
zgradi te se utvrđuje tko je počinitelj“
, rekao je gradonačelnik Glavičić, a nastavila nova pročelnica odjela odjel
za poslove gradonačelnika, gradskog vijeća i opće poslove Loreta Blašković:

„Postavljene kamere su u skladu sa zakonom i propisno
obilježene, a vezane uz sigurnost zgrade i uposlenika. Ne snimaju se sanitarni
prostori niti kancelarije, već isključivo javni prostori te je jasno definirano
tko i kada može pregledavati snimke.“