Home STARE KATEGORIJE Zanimljivosti - Istra Grad Pula mladima nudi sufinanciranje kamata za kupnju prvog stana 

Grad Pula mladima nudi sufinanciranje kamata za kupnju prvog stana 

Svjesni da im rate kredita za kupnju stana najčešće predstavljaju veliko opterećenje, Odlukom koja se trenutno nalazi na javnom savjetovanju, Grad Pula želi mladima pomoći da lakše podnesu financijski teret pri stjecanju svoje prve nekretnine i tako ostanu živjeti i raditi u Puli.

Sukladno ovom prijedlogu, pravo na sufinanciranje kamate imat će osobe koje nisu starije od 40 godina, imaju prebivalište na području Grada Pule duže od 10 godina, nemaju u vlasništvu nekretninu (kao ni njihov bračni, odnosno izvanbračni drug te članovi domaćinstva), imaju odobren kredit od strane kreditne institucije te nemaju dugovanja prema proračunu Grada Pule.

Prijedlogom Odluke se predviđa sufinanciranje u visini od 50% kamate za odobrene stambene kredite, a najviše do 18.000,00 kuna godišnje (odnosno do 1.500,00 kuna mjesečno) po odobrenom zahtjevu. Kamate će se sufinancirati najviše 5 godina otplate kredita koji ne prelazi 100.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem deviznom tečaju Hrvatske narodne banke.

Sufinanciranje kamate na stambene kredite moći će se zatražiti po javnom pozivu koji će se objavljivati jednom godišnje, a sufinanciranje će se utvrđivati za razdoblje od godine dana s mogućnošću nastavka korištenja sufinanciranja ponovnim podnošenjem zahtjeva na godišnji javni poziv.