Home LABIN Labin - ostalo Nova rasvjetna tijela u naselju Marciljani

Nova rasvjetna tijela u naselju Marciljani

U naselju Marciljani ovih su dana
postavljena dva nova rasvjetna stupa. Radi se o dijelu naselja nakojem je
nedostajala javna rasvjeta, a koji vodi prema kućnim brojevima 6/C i 6/D.

Radovi su uključivali iskope i
izradu temelja te postavu rasvjetnih stupova visine pet metara. Postavljena je
solarna rasvjeta, a radove je izvelo trgovačko društvo Elektra d.o.o. iz
Labina.

Vrijednost radova procijenjena je
na 22.000,00 kn sa PDV-om, a financirana je u sklopu Programa redovnog
održavanja komunalne infrastrukture Grada Labina za 2020. godinu.