Home LABIN Labin - ostalo Postavljena nova rasvjeta na dva dječja igrališta

Postavljena nova rasvjeta na dva dječja igrališta

Dva
dječja igrališta, popularna okupljališta roditelja s djecom ovih su dana dobili
nove stupove javne rasvjete.

Radi se
o dječjim igralištima u ulici Zelenice gdje su postavljena dva rasvjetna stupa
te igralištu u naselju Kature, na adresi Prilaz Vala 17 gdje su odrađeni radovi
i montiran je jedan stup javne rasvjete.

Radovi
su uključivali potrebne iskope, betonažu temelja stupova, polaganje potrebnih
kablova te montažu rasvjetnih stupova visine šest metara sa LED rasvjetom.

Sveukupna
procijenjena vrijednost ova dva zahvata je 28.931,00 kn + PDV, a radove je
odradilo trgovačko društvo Elektra d.o.o. Labin.

Radovi
su financirani iz Programa redovnog održavanja komunalne infrastrukture Grada
Labina za 2020. godinu. Grad Labin nastavkom ovakvih ulaganja u dječja
igrališta omogućava sigurniji i duži boravak djece i roditelja na igralištima.