Home STARE KATEGORIJE Labin - Gradonačelnik Postavljeni usporivači prometa na Vinežu

Postavljeni usporivači prometa na Vinežu

Grad Labin u suradnji sa Županijskom upravom za ceste postavio je usporivače prometa kod škole u naselju Vinež.

Sam zahvat obuhvaća postavu nove vertikalne signalizacije te postavu usporivača brzine uzdignute plohe, a sve sukladno prometnom projektu.

Procijenjena vrijednost radova iznosi 40.000,00 kn sa uključenim PDV-om, a radove izvodi trgovačko društvo 1. MAJ d.o.o.

Ovim zahvatom Grad Labin nastavlja i dalje sa ulaganjem u prometnu infrastrukturu kako je definirano proračunom, a samom postavom usporivača prometa na ovim lokacijama doprinijelo se većoj sigurnosti sudionika u prometu.

Radovi su financirani iz Programa održavanja prometnih i pješačkih površina Grada Labina za 2020. godinu.