Home LABIN Labin - ostalo Udruga Dodir Nade ima sjajni projekt, i u 2020. biti će na...

Udruga Dodir Nade ima sjajni projekt, i u 2020. biti će na raspolaganju starijim i nemoćnim osobama

Udruga za skrb o starijim i
nemoćnim osobama „Dodir nade“ objavila je kako se nastavlja njihov Projekt „Mobilni
tim za skrb o starijim i nemoćnim osobama Dodir Nade“.

Isti je sufinanciran od strane
Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u Pozivu koji
je usmjeren unaprjeđenju kvalitete života i zaštiti prava starijih osoba za
2019/2020. godinu u iznosu od 70.000,00 kn za aktivnost – prijevoz starijih
osoba do zdravstvenih institucija Labinštine i drugih važnih mjesta. Korisnici
su osobe starije od 60 godina te osobe s invaliditetom (pokretne i polupokretne).

Udruga nema specijalizirano
vozilo, već koristi osobni automobil u službene svrhe. Važno je naglasiti da,
osim osoba koje su u sustavu socijalne skrbi, pravo na besplatnu uslugu
ostvaruju i osobe čija je mirovina manja od 2.500,00 kuna.

U sklopu projekta zaposlene su i
dvije nove osobe, vozačica i administratorica projekta. Uslugu je potrebno
unaprijed rezervirati na broj 095/52-42-871. (Potrebno je naglasiti da li je uz
vozačicu potrebna i pratnja). Projekt se provodi kontinuirano od 2012. godine,
a partner na projektu je Općina Kršan.