Home LABIN Labin - ostalo Započeli radovi na izgradnji nogostupa u Rapcu

Započeli radovi na izgradnji nogostupa u Rapcu

U
sklopu programa održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini jučer su započeli
 radovi na sanaciji dionice nogostupa u
naselju Rabac.

Sanira
se 105 metara dionice nogostupa u ulici Slobode od novoizgrađenog parkirališta
do raskrižja za Gornji Rabac. U tijeku  su pripremni radovi iskopa za pripremu
tucaničke podloge nakon koje slijedi postava rubnjaka, izrada nosivog tampon
sloja i asfaltiranje.

Radove
izvodi trgovačko društvo Cesta d.o.o. Pula, a procijenjena vrijednost zahvata je 
120.000,00 kn sa PDV-om.