Home LABIN Labin - ostalo Betonirani temelji, radovi na Šohtu ubrzo gotovi

Betonirani temelji, radovi na Šohtu ubrzo gotovi

Radovi na simbolu grada,
labinskom Šohtu bliže se kraju. Završene su najzahtjevnije faze obnove šohta, a
koje uključuju i tek završene radove na pripremi i betoniranju temelja i temeljne
ploče ispod šohta za novi prethodno montiran donji nosivi dio konstrukcije
šohta.

Ovim radovima u oknu Labin
prethodilo je uklanjanje postojeće armirano betonske ploče i otvaranje okna te
montaža posebne platforme koja je osigurala nesmetan i siguran rad na pripremi
i izvedbi temelja i temeljne ploče.

Ova tek završena faza radova bila
je zahtjevna, ali i veoma interesantna oku promatrača jer je otvoreno okno, a
šohtu su vraćene njegove „nove noge“ koje će ga nositi slijedećih sto godina. Sada
predstoji razdoblje od 14 dana u kojem će beton dosegnuti potrebnu čvrstoću i nosivost
nakon čega se može skinuti privremena poduporna konstrukcija koja je proteklih dva
mjeseca sigurno „brinula“ o gornjem dijelu konstrukcije šohta.

Istovremeno radit će se na
povratu dijelova šohta koji su uklonjeni i očišćeni pjeskarenjem te čišćenju
gradilišta. Podsjetimo, obnova Šohta sufinancirana je iz Programa prekogranične
suradnje INTERREG V-A Slovenija-Hrvatska, odnosno projekta Mine Tour čiji je
nositelj Grad Labin.

Projekt MINE TOUR se bavi
izazovom neiskorištenog turističkog potencijala rudarske baštine na rubnim
područjima programskog područja (PP) i to prirodnog spomenika rudnika Sitarjevec
u Litiji te kulturnog spomenika Šoht u Labinu koji su u lošem stanju, a
nedostaje i prekogranična promocija, suradnja među akterima na nacionalnoj i
prekograničnoj razini. Potrebno je unaprijediti znanje turističkih dionika o
načelima održivog turizma te bolje upravljanje baštinom.