Home STARE KATEGORIJE Zanimljivosti - Hrvatska Država će financirati izgradnju stanova i davati ih u najam

Država će financirati izgradnju stanova i davati ih u najam

Hrvatska će se
pridružiti onim zemljama koje su se opredijelile u području stanogradnje za
model izgradnje i davanja javnih stanova u najam pa će, kako je na današnjoj
press konferenciji najavio ministar graditeljstva i prostornog uređenja Predrag
Štromar, započeti aktivnosti na izradi novog zakona koji će to regulirati.

„Dosadašnje
analize uključujući i aktualna strategija stanovanja potvrđuju da imamo potrebe
za javnim stanovima za najam. Izdao sam nalog da se pristupi izradi rješenja,
odnosno nacrta Zakona o javnim stanovima. Država bi financirala njihovu
izgradnju, dok bi jedinice lokalne samouprave upravljale najmom i dodjeljivale
prema potrebama.“ rekao je Štromar dodajući da će postojati i mogućnost otkupa
tih stanova, ali tek nakon dugotrajnog najma od strane korisnika piše 
poslovni