Home STARE KATEGORIJE Općine - Pićan Općina Pićan poziva pjesnike sa svog područja da se prijave na tradicionalni...

Općina Pićan poziva pjesnike sa svog područja da se prijave na tradicionalni natječaj

Općina Pićan poziva pjesnike s
područja Pićanštine koji pišu na pićanskome mjesnome govoru te pjesnike
pićanskih korijena i autore pjesma koje tematiziraju Pićan i Pićanštinu da se
prijave na natječaj Pićonski feroli i feralići svojim dosad neobjavljenim
pjesmama.

Ovom pjesničkom manifestacijom
želi se potaknuti pjesničko stvaralaštvo i njegovanje pićonske besede te
predstaviti autore koji nisu s pićanskoga područja, ali pišu o Pićanštini.
Također, cilj je i potaknuti učeničko dijalektalno pjesničko stvaralaštvo i
njegovanje pićonske besede. Radove možete poslati na adresu e-pošte:
pićonskiferoliferalici@gmail.com

Uz pjesmu treba navesti: ime i
prezime autora pjesme, adresu stanovanja, kontakt telefon/mobitel, adresu
e-pošte. Na natječaj se može prijaviti najviše (3) tri rada, a pjesme treba
poslati najkasnije do 17. travnja 2020. godine. Napomenimo da postoje dva
natječaja, jedan za učenike osnovne i srednje škole te jedan za starije osobe
od 19 godina.

Stručno prosudbeno povjerenstvo
će između pjesama pristiglih na natječaj odabrati autore koji će svoje
nagrađene i pohvaljene radove predstaviti na pjesničkoj večeri u sklopu
manifestacije PetiVina.