Home LABIN Labin - ostalo Ove godine završetak obnove Circola, novo dječje igralište u Pineti te nastavak...

Ove godine završetak obnove Circola, novo dječje igralište u Pineti te nastavak izgradnje cjevovoda prema Bartićima i Gori Glušići

Jučer je u prostorijama Grada Labina nastavljeno održavanje sastanaka gradonačelnika Valtera Glavičića, zamjenika Zorana Rajkovića i njihovih suradnika iz gradske uprave s članovima Mjesnih odbora. Ovoga puta održan je sastanak s članovima Mjesnog odbora Labin Gornji koji kroz svoje djelovanje pokriva veliki dio grada Labina odnosno naselja Stari grad, ulica Slobode, Škrilice, Presika, Gondolići, Duga Luka, Kranjci, Rogočana, Bartići i Junac.

Kroz dvosatni sastanak prisutnima je predstavljeno dosad učinjeno, ali i svi daljnji planovi gradske uprave oko ulaganja na području gore navedenih naselja. Članovi MO Labin Gornji, odnosno predsjednica Alenka Verbanac istaknuli su svoje zadovoljstvo odrađenim investicijama od strane Grada koji su uvelike poboljšali sliku ovog dijela Labina, pogotovo što se tiče prometne infrastrukture, a veliki je broj prijedloga za investicije Gradu dostavljen direktno od članova Mjesnog odbora koji su zahtjeve prikupljali od građana.

Zanimljivo je i kako je MO Labin Gornji prije nešto više od dvije godine započeo sa redovnim službenim sastancima s građanima putem kojih se i prikupljaju informacije o potrebama istih. Gradonačelnik Grada Labina Valter Glavičić jedan je od bivših predsjednika ovog Mjesnog odbora, a izrazio je zadovoljstvo radom Mjesnog odbora koji zaista pokriva veliko područje te je napomenuo da su upravo sastanci s građanima uz ono redovno slušanje potreba na cesti jedan hvalevrijedan potez putem kojeg se došlo do mnogih zanimljivih ideja koje su i realizirane.

Podsjetio je na samo neke od realiziranih projekata poput renoviranog uspona Aldo Negri, obnovljenog javnog WC-a u Starom gradu i proširenje ceste kroz naselje Kranjci u trenucima kada se obnavljao kolnik uspona Alda Negri i kada je tim područjem bio povećan promet. Napomenuo je i kako se zbog sigurnosti u prometu ali i smanjenja gužvi izradilo ugibališta za autobuse i nogostup u ulici Sv. Katarine koji su od velike pomoći pri dolasku turističkih autobusa.

Jednako tako, ispod igrališta Đil postavljeni su usporivači prometa, a samo igralište nedavno je opremljeno novim ogradama i opremom poput golova i koša. Jedan od značajnijih projekata je zasigurno i izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda visoke zone Grada Labina koji je u tijeku. Naime, ovaj zahtjevni projekt izvodi se kroz tri godine i uključuje izgradnju crpnih stanica i opskrbnih cjevovoda u cilju rješavanja opskrbe vodom i protupožarne zaštite područja Žugaj, Kopač, Murati, Morčaki, Bartići, Hrvatini, Vučići, Dropići, Katići, Glušići i Filići koja su dio od 0,3% područja Grada Labina koja do sada nisu imali razvijen cjevovod.

Dosad su izgrađene obje crpne stanice, odrađeno je oko 2 kilometra iskopanih kanala i položenih cijevi te se trenutno radovi provode na još na dva dužinska kilometra cjevovoda. Ukupna vrijednost projekta je 9 milijuna kuna bez PDV-a, a do sad je realizirano oko 3 milijuna te je ugovoreno još 1,2 milijuna. Radovi se odvijaju u fazama putem sklopljenog ugovora, a planira se kako će radovi biti gotovi tijekom 2021. godine.

Osim prometne i komunalne infrastrukture, mnogo se ulaže i na drugim područjima te je tako u Malo kazalište – popularno Circolo u protekle dvije godine uloženo više od 1,6 milijuna kuna te su u tijeku završni radovi na obnovi pozornice. Za ovo ulaganje Gradonačelnik posebno zahvaljuje Talijanskoj uniji iz Rijeke i predsjedniku Izvršnog vijeća iste, Marinu Corvi te velikim trgovačkim društvima iz Poslovne zone Vinež koji su prepoznali vrijednost ovog kulturnog dobra i zajedno s Gradom obavili izvrstan posao u vraćanju sjaja koji zaslužuje.

Mnogo je bilo govora i o budućim planovima, a ovogodišnji Proračun Grada Labina ima rezervirana znatna sredstva za ulaganja na području MO Labin Gornji. Tako je spomenuta obnova dječjeg igrališta u Pineti gdje će se kompletno igralište preurediti i postaviti nove sprave, a urediti će se i prilazna staza. Proračunom za ovu godinu izgrađen je i prilaz plaži Šeničina u Prtlogu te se u narednom periodu očekuje još postava obostranog rukohvata. Na području MO Labin Gornji ove godine planirana je i izgradnja nove dionice ulice Slobode sa pripadajućom infrastrukturom (javna rasvjeta, oborinska odvodnja, parkiralište) ali i izrada glavnog projekta za rekonstrukciju infrastrukture u starogradskoj jezgri na relaciji Titov trg—Ulica 1. maja — ulaz u dvorište zvonika u iznosu od 300.000,00 kuna kao i izrada projektne dokumentacije za obnovu i sanaciju gradskih vratiju Sv. Flora u iznosu od 300.000,00 kuna.

Osim brojnih zahvata na rješavanju postavljanja novih rasvjetnih tijela i prometnih znakova, valja napomenuti kako su Proračunom za 2020. osigurana i sredstva za sanaciju ceste prema Prtlogu. Gradonačelnik je naglasio kako je ove godine, a sve u cilju rješavanja prometnih problema i dodatnog olakšanja za stanare starogradske jezgre u planu i izrada projekta garažne kuće na mjestu igrališta Đil na način da Stari grad ne bi izgubio ovo igralište već bi ono bilo smješteno na vrhu novoizgrađene garaže.

Sastankom je zaključeno kako se nastavak dobre prakse i redovitih sastanaka s građanima mora nastaviti kao i dostava njihovih zahtjeva putem Mjesnog odbora kako bi se i Gradu olakšalo djelovanje na tom području. Usto, spomenuto je i kako se na području Mjesnog odbora Labin Gornji građani često služe i aplikacijom Gradsko oko što je za svaku pohvalu i znatno utječe na brzu realizaciju i sanaciju prijavljenog nedostatka.