Home STARE KATEGORIJE Zanimljivosti - Hrvatska Ovo će se dogoditi ako ne podignete vozačku dozvolu u zadanom roku

Ovo će se dogoditi ako ne podignete vozačku dozvolu u zadanom roku

Vozačku dozvolu
izrađenu u redovnom postupku vozaču uručuje policijska uprava, odnosno
policijska postaja u kojoj je podnesen zahtjev za izdavanje vozačke dozvole,
navodi MUP.

Zahtjev za
izdavanje vozačke dozvole može podnijeti hrvatski državljanin koji je na
području Republike Hrvatske nastanjen i ima prijavljeno prebivalište, hrvatski
državljanin koji u Republici Hrvatskoj privremeno boravi i ima prijavljeno
boravište u razdoblju od najmanje 185 dana, državljanin države članice EGP-koji
na području Republike Hrvatske ima uobičajeno prebivalište odnosno koji se na
području Republike Hrvatske školuje te stranac koji na području Republike
Hrvatske boravi najmanje 185 dana u kalendarskoj godini i ima odobren
privremeni ili stalni boravak.

Policijska
uprava, odnosno postaja podnositelju zahtjeva izdaje potvrdu o podnesenom
zahtjevu za izdavanje vozačke dozvole. Potvrda vrijedi za upravljanje vozilima
u prometu 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za izdavanje vozačke dozvole, a
podnositelj zahtjeva ju je dužan vratiti nadležnom tijelu prilikom uručenja
vozačke dozvole.

Vozačka dozvola se izdaje najkasnije u
roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za izdavanje vozačke dozvole u redovnom
postupku. U ubrzanom postupku vozačka dozvola se izdaje u roku od tri radna
dana, a u žurnom postupku u roku od 24 sata od podnošenja zahtjeva za izdavanje
vozačke dozvole.

Vozačku dozvolu
izrađenu u redovnom postupku vozaču uručuje policijska uprava, odnosno
policijska postaja u kojoj je podnesen zahtjev za izdavanje vozačke dozvole.
Vozačka dozvola se može dostaviti putem dostavne službe na adresu prebivališta,
boravišta, uobičajenog prebivališta ili odobrenog stalnog ili privremenog
boravka vozača ukoliko je takav način dostave zatražen prilikom podnošenja
zahtjeva za izdavanje vozačke dozvole.

Vozačku dozvolu
izrađenu u ubrzanom postupku vozaču uručuje policijska uprava u kojoj je
zahtjev podnesen, odnosno u čijem je sastavu policijska postaja u kojoj je
zahtjev podnesen, a vozačku dozvolu izrađenu u žurnom postupku vozaču uručuje
Policijska uprava zagrebačka.

Ukoliko vozač
ne preuzme vozačku dozvolu u idućih 90 dana od dana isteka rokova propisanih za
izradu vozačke dozvole, nadležno tijelo će poništiti vozačku dozvolu.

Kod 95 se u
vozačkoj dozvoli evidentira na temelju svjedodžbe o početnoj kvalifikaciji,
odnosno periodičkoj izobrazbi (SSO), te na temelju svjedodžbe o stečenoj
srednjoj stručnoj spremi u zanimanju vozač. Kod 95 se upisuje za upravljanje
vozilima C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E i DE kategorije. Postupak u svezi ishođenja
SSO o početnoj kvalifikaciji, odnosno periodičkoj izobrazbi, propisuje
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.

Vozačke dozvole
izdane do 1. srpnja 2013. godine vrijede do isteka roka na koji su izdane, a
najduže do 19. siječnja 2033. godine.

Odredbom članka
152. j. stavka 1. Prekršajnog zakona („Narodne novine“, broj: 39/13 i 157/13),
koja je stupila na snagu 1. siječnja 2014. godine, propisna je uskrata
izdavanja vozačke dozvole ili produljenja njene valjanosti i uskrata
registracije motornog vozila ili produljenja registracije motornog vozila osobi
koju u roku iz odluke o prekršaju ne uplati pravomoćno izrečenu novčanu kaznu.

Radi provedbe
te odredbe, Ministarstvo pravosuđa ustrojilo je Registar neplaćenih kazni koji
se vodi za osuđenika kojima je pravomoćnom odlukom o prekršaju prekršajnog suda
ili drugog prekršajnog tijela za prekršaj propisan zakonom izrečena neka od
propisanih prekršajnopravnih sankcija ili mjera oduzimanja imovinske koristi i
koji u roku iz odluke o prekršaju nisu uplatili pravomoćno izrečenu novčanu
kaznu.

Građani i
pravne osobe kojima bude uskraćeno neko navedeno pravo, jer se nalaze u
Registru neplaćenih kazni sukladno Prekršajnom zakonu, mogu u policijskim
upravama, odnosno policijskim postajama dobiti sve podatke potrebne za uplatu
izrečene novčane kazne.

Upis i brisanje
podataka iz Registra neplaćenih kazni u nadležnosti je Ministarstva pravosuđa,
navode u MUP-u piše 
poslovni