Home STARE KATEGORIJE Općine - Raša Sveti Bortul i Letajac dobiti će društveni dom

Sveti Bortul i Letajac dobiti će društveni dom

U tijeku je izgradnja društvenog
doma u Sv. Bartolu, na lokaciji ispod crkvice u središtu naselja. Radove
vrijedne 849.895,09 kuna izvodi labinska tvrtka De Conte, izabrana nakon što je
Općina Raša, kao investitor, provela postupak javne nabave.

Radi se o jednokatnici od 116 m2,
pri čemu najveću površinu zauzima višenamjenski prostor. U drugoj fazi
predviđeno je uređenje okoliša i dječjeg igrališta, čime će projekt biti
zaokružen.

„Sv. Bartul je jedino naselje u općini bez objekta javno-društvene
namjene, pa smo čak i glasanje na izborima morali organizirati u privatnim
kućama. Sada će cjelokupno područje na potezu Sv. Bartul-Letajac dobiti
centralni objekt u kojem će se ljudi družiti i u kojem će se moći prirediti
razni događaji“
, kaže Glorija Paliska, općinska načelnica Raše.