Home STARE KATEGORIJE Nedjeljom u 3 Men Sana: “Labin je idealan grad za takovu stranicu”

Men Sana: “Labin je idealan grad za takovu stranicu”

Tko ne zna za Facebook stranicu
Men Sana i Lamperia Istriana (u daljnjem tekstu Men Sana), taj vjerojatno nije
iz Labina. No, njihov se humor proširio i diljem Istre, više od pet i pol
tisuća ljudi svakodnevno ih prati i uveseljava svoje dane njihovim „bombama“.
Obzirom na napetu situaciju ovih dana, odlučili smo s njima malo rasteretiti
ovotjedni „Nedjeljom u 3“.

Nije imalo smisla da razgovor
vodimo na književnom jeziku – objavljuju najčešće na labinjonskom dijalektu, a
to nisu ljudi kojima se želite zamjeriti. Zbog toga, krenuli smo, oprezno…


Kada se rodila ideja o „Men Sani“? Se je dogodilo to u oštariji ili u
knjižnici? Je bilo polne ili dva ujutro?

Ideja o stranici se rodila jene
nedilje kad smo si bili štabelo razguljeni, čini nan se da nesmo bili va knjižnice,
ali kad smo prišli vose, smo vidili ca smo storili i više ni bilo smisla
odustat…Te nedelji son po preko bordina.

Koliko vas je? Imate „šefa“ ili vas vodi „ulica“ kao Hajduk?

Nimamo šefa ki vodi stranicu, ali
ako kada budemo kako Hajduk – sejni hip ćemo pogosit stranicu.

Otkud van prideva inspiracija, imate li mesto kamo se ideje „rađaju“ uz
vino i rakiju ili morete i bez tega?

Više manje saki od nas dere po
svojen ošto se ne rivomo nikad noć. Ali, pred malo smo storili feštu
“adminah od mensani” kamo smo se si nošli i se smo delali samo ne
dobre ideje imeli.

Ja, fešta se zvola vela fešta od
admini, bila je odlična, si admini su prisli samo Adriano Kiršić ni moga.

Normalno, svi to pitaju, morate objasnit ime – značenje?

Ca se tiče imena Men sana i
lamperia istriana, ime je do jedon od admini va trenutke inspiracije – ma pokle
ca je po priko bordina na glovu više se ne spameti od kudar.

Žalite li za kojom objavom? Smatrate li da ste koji put prešli granicu,
ili humor to ne smije imati?

Ca se tiče objavah, ne žalimo za
nanka jenon, samo nan je žol ca jedini od nas ni va IDS-i i ca si ne moremo
riješit delo na Vodovode.

Ka je objava dosad imala najviše komentari i lajkovi? Ka van je
najdraža?

Cuda objavah je imelo dobru
popraćenost, Muto je bi joko slavan, sada situacija sa koronu se dosta prati,
a  kad je „bordin“ bi aktualan, o temu se
gonalo od Opatije do Savudrije. Nemojmo zobit i našu sweety pie Eni.

Ste imali negativna iskustva bilo ke vrste? Kad bi otkrili imena i
identitet, mislite da bi kvaliteta vašeg života opala? Narodski rečeno, kolike
su šanse da vas ki sprebija?

Ca se tice negativneh iskustava
dosti su nan znali pretit. Jedonput smo razjodili jenu pravnicu pa je celi
štramor delala, jedon admin se bi trdo ‘usra’, ali od sega tega jos vajk čekamo
za poć na sud, poli nas je sudstvo dosti slabo, a i kad ki re na muriju
prijavit sliku tamo ni receju da su vec videli…

Da i otkrijemo svoji identiteti kvaliteta života nebi cuda pala, aš smo i ‘vako dosti vele sirote.

Ste razmišljali kada da pravite ki ste?

Jeno vreme smo razmišljali o temu
da otkrijemo identitet, ali va zdanje vreme više razmišljamo će li se zvrnut
toranj na Karvove place. 

Kakova je Labin sredina po pitanju humora – imate materijala dovoljno?

Labin je idealno mesto za takovu
stranicu, poli toliko zgoreneh ljudi inspiracije nemore prefalit. Ne da li je
dovoljno materijala… Nego previše. Znoš koliko se mi mucimo ne ‘posrat’ neki
ljudi? Gori nan va trbuhe koliko se suzdržavamo neki puti…

Će nan rovinat korona turizam va Rapce?

Ne vervamo da će korona rovinat
turizam va Rapce, forši će eventualno bit to leto mesta za parkirat, ali stroh
nas je za Labinske konti ku će se uopće održat…

Joko puno kritikote Labin – ima nešto ca je super?

Alter ego je na autobusne
stanice. Tako da, kad hi dopelje korijera, ljudi imaju zajno kamo poć bez da se
gube po Labine…Va Meguste imaju točeni paulaner, a jedini ne zove policiju ko
se sukevaš gol po centre.

Kanalizacija re va Rašu, a
općenito volin i ideju da se jedon dio Labina zove Harlem (doslovce po najhujen
dijele NewYork-a). Labin je idealan grod ko si fasciniran s kružnemi toki.

Va Labine volimo se nacionalnosti
osim Hrvotah (jebiga, niki ni savršen), labinska
policija stvarno dava se od sebe da ćapoju ove dilerčine ki poli sebe imaju dvo
ili čak i tri grama trovi. Stvarno su heroji, skidamo kapu.

Smo culi da je Milanović čak i
svoje žene prvo spat pročita pismo od Glavicića koliko je bilo dobro napisano –
ote son reć da nan je gradonačelnik zloto od šloveka. Marcilnica ima veli
potencijal za turizam. Fali njoj samo more i lep krajolik. Eko, toliko, je
dosta?