Home STARE KATEGORIJE Sport - RK Rudan Labin Predsjednik HRS-a odlučio: “Rukomet se neće igrati barem do 15. travnja”

Predsjednik HRS-a odlučio: “Rukomet se neće igrati barem do 15. travnja”

Temeljem članka 65. Statuta
Hrvatskog rukometnog saveza, kojom Predsjednik ima pravo samostalno donositi
odluke iz djelokruga rada Upravnog odbora HRS-a koje su od interesa za hrvatski
rukomet, a imajući u vidu trenutačnu nemogućnost sazivanja Upravnog odbora zbog
novonastale situacije sa Koronavirusom, a slijedeći izrečenu odluku o obustavi
svih natjecanja do 1. travnja 2020. godine koja je donijeta 12. ožujka 2020.
predsjednik HRS-a Tomislav Grahovac donio je slijedeću ODLUKU:

Obustavljaju se sva natjecanja u
nacionalnim ligama kao i svim natjecanjima u kojima bi hrvatski klubovi ili
reprezentacije trebali biti domaćini do srijede 15. travnja 2020.

Sukladno razvoju situacije sa
epidemijom COVID-19 virusom, donijet će se iduća odluka o kojoj ćete biti
pravovremeno obaviješteni. Ova odluka će se podnijeti članovima Upravnog odbora
Hrvatskog rukometnog saveza na usvajanje sukladno članku 65. Statuta Hrvatskog
rukometnog saveza.