Home STARE KATEGORIJE Općine - Sveta Nedelja Danas i Nedešćani donose odluku o zajedničkoj Koordinaciji Stožera CZ na Labinštini

Danas i Nedešćani donose odluku o zajedničkoj Koordinaciji Stožera CZ na Labinštini

Danas, 20. travnja 2020. godine, i vijećnici Općine Sveta
Nedelja donose odluku o osnivanju, ustrojstvu i djelokrugu zajedničke
Koordinacije Stožera civilne zaštite na području Grada Labina i općina
Labinštine.

Jedina je to točka dnevnog reda današnje izvanredne sjednica
Vijeća Općine Sveta Nedelja koja se održava putem elektroničke pošte, u vremenu
od 10 sati do podna.