Home STARE KATEGORIJE Općine - Pićan Pićanci osnovali vrtić, ukinuli si naknade – poticati će poljoprivrednike, zbog štednje...

Pićanci osnovali vrtić, ukinuli si naknade – poticati će poljoprivrednike, zbog štednje ukinute i sve manifestacije

Općinsko vijeće Općine Pićan
održalo je 15. travnja svoju 22. sjednicu, i to elektroničkim putem sa početkom
u 11,00 sati. Zbog trenutne izvanredne epidemiološke situacije uzrokovane koronavirusom
COVID-19, iznimno je određeno da će se 22. sjednica održati elektroničkim
putem, izjašnjavanjem putem e-maila, u skladu s uputom Ministarstva uprave  od 13. ožujka 2020. godine.

Prije počekta sjednice svi
vijećnici su dobili upute o načinu funkcioniranja sjednice, te o načinu
postavljanja pitanja, davanja odgovora i glasovanja. Sjednici je prisustvovalo
10 vijećnika i to: Silvan Juran, Daniel Stanić, Valter Fonović, Anton Glavač,
Tanja Težak, Antun Selar, Dean Močinić, Milenko Baćac, Fabricio Lukež i Jasmina
Slivar. Odsutan je bio samo Branko Ružić.

Pored vijećnika sjednici
prisustvuju: Načelnik Ivan Franković i Martina Bilić, pročelnica
JUO/zapisničarka. Sjednicu općinskog vijeća je otvorio i vodio predsjednik
općinskog vijeća gosp. Silvan Juran, pozdravio je sve prisutne i konstatirao da
kvorum postoji, te se mogu donositi pravovaljane odluke.

Donesene su sljedeće odluke:

 • Odluka o donošenju Urbanističkog
  plana uređenja zone gospodarsko proizvodno poslovne namjene „Poduzetnička zona
  Pićan jug“
 • Odluka o suglasnosti za provedbu
  ulaganja na području Općine Pićan za projekt „Izgradnja i opremanje dječjeg
  igrališta Tupljak
 • Odluka o osnivanju ustanove
  Dječji vrtić „Lišnjak“
 • Odluka o imenovanju privremenog
  ravnatelja
 • Program potpora poljoprivredi na
  području Općine Pićan za 2020. godinu
 • Odluka o osnivanju, ustrojstvu i
  djelokrugu zajedničke Koordinacije Stožera civilne zaštite na području Grada
  Labina i Općine Pićan, Općine Sv. Nedelja, Općine Kršan i Općine Raša
 • Odluka o ukidanju svih naknada
  radnom timu načelnika, vijećnicima, zamjenici načelnika i radnim tijelima
  vijeća (komisijama)
 • Odluka o ukidanju svih planiranih
  manifestacija na Općini Pićan u 2020. godini

Dodajmo još da je privremena
ravnateljice Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Kristina Čule, a da je njen zadatak u
nadolazećem periodu pod nadzorom osnivača obaviti pripreme za početak rada
ustanove, pribaviti potrebne dozvole za početak rada Dječjeg vrtića te podnijeti
prijavu za upis u Sudski registar ustanova, sve u roku od 90 dana od dana imenovanja.

Uz to što će 200 tisuća kuna
podijeliti potpore poljoprivrednicima, možda najjače će „zazvoniti“ sljedeća
objava – „Zbog izvanredne situacije
nastale zbog pandemije koronavirusa COVID-19, u svrhu uštede novčanih sredstava
općine, naknade za članove radnog tima načelnika, vijećnike (uključujući
naknade za predsjednika i potpredsjednike vijeća), zamjenicu načelnika i radna tijela
vijeća (komisije) se u potpunosti ukidaju počevši od 01. travnja 2020. godine
do daljnjega, tj. do ukidanja ove odluke od strane Općinskog vijeća.“

Nažalost, štednja je napravila i
sljedeće: „Zbog izvanredne situacije
nastale zbog pandemije koronavirusa COVID-19, u svrhu uštede novčanih sredstava
općine, ukidaju se sve planirane manifestacije na području Općine Pićan u 2020.
godini: PetiVina, LegendFest, Rokova, Bortulja i Sv. Katarina.“