Home OPĆINE Pićan Pićanci osnovali vrtić, ukinuli si naknade, poticati će poljoprivrednike…

Pićanci osnovali vrtić, ukinuli si naknade, poticati će poljoprivrednike…

Općinsko vijeće Općine Pićan održalo je 15. travnja svoju 22. sjednicu, i to elektroničkim putem sa početkom u 11,00 sati. Zbog trenutne izvanredne epidemiološke situacije uzrokovane koronavirusom COVID-19, iznimno je određeno da će se 22. sjednica održati elektroničkim putem, izjašnjavanjem putem e-maila, u skladu s uputom Ministarstva uprave  od 13. ožujka 2020. godine.

Prije počekta sjednice svi vijećnici su dobili upute o načinu funkcioniranja sjednice, te o načinu postavljanja pitanja, davanja odgovora i glasovanja. Sjednici je prisustvovalo 10 vijećnika i to: Silvan Juran, Daniel Stanić, Valter Fonović, Anton Glavač, Tanja Težak, Antun Selar, Dean Močinić, Milenko Baćac, Fabricio Lukež i Jasmina Slivar. Odsutan je bio samo Branko Ružić.

Pored vijećnika sjednici prisustvuju: Načelnik Ivan Franković i Martina Bilić, pročelnica JUO/zapisničarka. Sjednicu općinskog vijeća je otvorio i vodio predsjednik općinskog vijeća gosp. Silvan Juran, pozdravio je sve prisutne i konstatirao da kvorum postoji, te se mogu donositi pravovaljane odluke.

Donesene su sljedeće odluke:

  • Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja zone gospodarsko proizvodno poslovne namjene „Poduzetnička zona Pićan jug“
  • Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Pićan za projekt „Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta Tupljak
  • Odluka o osnivanju ustanove Dječji vrtić „Lišnjak“
  • Odluka o imenovanju privremenog ravnatelja
  • Program potpora poljoprivredi na području Općine Pićan za 2020. godinu
  • Odluka o osnivanju, ustrojstvu i djelokrugu zajedničke Koordinacije Stožera civilne zaštite na području Grada Labina i Općine Pićan, Općine Sv. Nedelja, Općine Kršan i Općine Raša
  • Odluka o ukidanju svih naknada radnom timu načelnika, vijećnicima, zamjenici načelnika i radnim tijelima vijeća (komisijama)
  • Odluka o ukidanju svih planiranih manifestacija na Općini Pićan u 2020. godini

Dodajmo još da je privremena ravnateljice Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Kristina Čule, a da je njen zadatak u nadolazećem periodu pod nadzorom osnivača obaviti pripreme za početak rada ustanove, pribaviti potrebne dozvole za početak rada Dječjeg vrtića te podnijeti prijavu za upis u Sudski registar ustanova, sve u roku od 90 dana od dana imenovanja.

Uz to što će 200 tisuća kuna podijeliti potpore poljoprivrednicima, možda najjače će „zazvoniti“ sljedeća objava – „Zbog izvanredne situacije nastale zbog pandemije koronavirusa COVID-19, u svrhu uštede novčanih sredstava općine, naknade za članove radnog tima načelnika, vijećnike (uključujući naknade za predsjednika i potpredsjednike vijeća), zamjenicu načelnika i radna tijela vijeća (komisije) se u potpunosti ukidaju počevši od 01. travnja 2020. godine do daljnjega, tj. do ukidanja ove odluke od strane Općinskog vijeća.“

Nažalost, štednja je napravila i sljedeće: „Zbog izvanredne situacije nastale zbog pandemije koronavirusa COVID-19, u svrhu uštede novčanih sredstava općine, ukidaju se sve planirane manifestacije na području Općine Pićan u 2020. godini: PetiVina, LegendFest, Rokova, Bortulja i Sv. Katarina.“