Home LABIN Gradsko vijeće U petak 33. sjednica Gradskog vijeća, održati će se putem telekonferencije

U petak 33. sjednica Gradskog vijeća, održati će se putem telekonferencije

Na temelju članka 34. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 9/09., 9/10.-lektorirani tekst, 8/13., 3/16., 2/18., 5/19. – pročišćeni tekst i 2/20.) i Upute Ministarstva uprave za postupanje od 13. ožujka 2020. godine, sazvana je 33. izvanredna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina, koja će se održati u petak, 24. travnja 2020. godine u 10,00 sati putem telekonferencije.

Za rad sjednice predložen je slijedeći dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika sa 30. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Labina
  2. Usvajanje Zapisnika sa 31. izvanredne sjednice Gradskog vijeća Grada Labina
  3. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Gradonačelnika Grada Labina za razdoblje srpanj-prosinac 2019. godine 4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o odgodi dospijeća plaćanja komunalne naknade
  4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o umanjenju zakupnine poslovnih prostora u vlasništvu Grada Labina
  5. Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Grada Labina