Home ISTRA Dogovorena suradnja između Fakulteta za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije i TZO...

Dogovorena suradnja između Fakulteta za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije i TZO Sv. Nedelja

U Parku skulptura Dubrova je ove srijede, 24. lipnja 2020. godine potpisan Sporazum o suradnji između Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli čiji je rektor prof. dr. sc. Alfio Barbieri, Fakulteta za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije – Facolta’ di Studi Interdisciplinari, Italiani e Culturali čija je dekanica izv. prof. dr. sc. Tea Golja te Turističke zajednice Općine Sveta Nedelja zastupane po direktorici Mileni Katičić Miletić.

Sporazumom je dogovoreno odrađivanje studentske prakse i praktične nastave kroz razne tematske praktične zadatke iz domene kulture i turizma te kulturnog turizma kao posebnog oblika turizma. Suradnjom se kontinuirano doprinosi osuvremenjivanju studijskog programa Kultura i turizam kao jednog od vrlo atraktivnih interdisciplinarnih programa koji se već 13 godina izvodi pri Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli.

Sveučilišni preddiplomski studij Kultura i turizam pruža sveučilišne interdisciplinarne teorijske osnove o kulturi i turizmu i temeljne praktične kompetencije za rad u različitim djelatnostima u sektoru kulture i turizma, naglasila je dekanica dr. sc. Tea Golja. 

Interdisciplinarni sadržajni koncept i suradnički pristup u obrazovnom procesu odraz je sveprisutnih suvremenih promišljanja razvoja visokoškolskog obrazovanja. Inovativna implementacija kulturne baštine u proizvode kulturnog turizma, valorizacija i interpretacija kulturne baštine bit će zadatci na kojima će raditi studenti koji studiraju Kulturu i turizam. 

Upravo se u tim segmentima isprepliću interesi sa Turističkom zajednicom Općine Sveta Nedelja koja ima u planu izraditi studiju „Plan razvoja novih proizvoda i doživljaja u Općini Sveta Nedelja“ pa će i studentske ideje zasigurno doprinijeti tomu.

Direktorica TZO Sveta Nedelja Milena Katičić Miletić smatra da općinu Sveta Nedelja treba pozicionirati na turističkim kartama kao poželjnu destinaciju za odmor koja se temelji na bogatoj  i izvorno istarskoj eno-gastronomskoj ponudi, ponudi outdoor aktivnosti i revitaliziranoj kulturnoj i povijesnoj baštini, a ovaj vid suradnje doprinijet će kvalitativnom usmjerenju razvoja u cilju održivog turizma.

Shodno tome, prvu aktivnost koju su dogovorile Golja i Katičić Miletić u suradnji sa Udrugom Mediteranski kiparski simpozij i licenciranom vodičkinjom Vedranom Juričić je da se u jesenskom razdoblju održi edukativna interpretacijska šetnja kroz jedinstveni Park skulptura Dubrova na kojoj će aktivno sudjelovati studenti Kulture i turizma. Nakon edukacije i upoznavanja sa skulpturama i njihovim autorima studenti bi aktivno sudjelovali i surađivali sa Udrugom MKS te TZO Sveta Nedelja u razradi novih turističkih proizvoda, a sve u cilju čim kvalitetnije valorizacije tog jedinstvenog parka.