Home LABIN FLAG Alba objavljuje Javni poziv za iskaz interesa za prijavu na FLAG...

FLAG Alba objavljuje Javni poziv za iskaz interesa za prijavu na FLAG natječaje 2020. – 2023.

Photo by Frans Ruiter on Unsplash

Lokalna akcijska grupa u ribarstvu Alba (FLAG Alba) objavljuje Javni poziv za iskaz interesa za prijavu na FLAG natječaje 2020. – 2023. Predmet ovog Javnog poziva je utvrditi postojanje interesa za pojedine operacije iz važeće Lokalne razvojne strategije u ribarstvu za razdoblje 2014.-2020. (LRSR).

Cilj Javnog poziva je utvrditi prioritetne operacije te iste uskladiti u izmijenjenoj LRSR. Pozivaju se zainteresirani da ispune anketni obrazac NA LINKU.

Javni poziv traje do 08. lipnja 2020. godine.

Rad Lokalne akcijske grupe u ribarstvu Alba sufinanciran je sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo.