Home LABIN Grad Labin donio rješenje o određivanju biračkih mjesta za izbore članova vijeća...

Grad Labin donio rješenje o određivanju biračkih mjesta za izbore članova vijeća mjesnih odbora na području grada

Photo by Element5 Digital on Unsplash

Na području Grada Labina određuju se sljedeća biračka mjesta za izbor članova vijeća mjesnih odbora, koji će se održati dana 5. srpnja 2020. godine:

ZA PODRUČJE MJESNOG ODBORA LABIN DONJI:

  • biračko mjesto broj 1. – Osnovna škola „Ivo Lola Ribar“, Trg labinskih rudara bb, Labin

koje obuhvaća birače s prebivalištem u Labinu, ulice: Čekadi, Matije Vlačića, Šćiri, Matije Grpca, Stjepana Konzula Istranina, Vjekoslava Spinčića, Matka Laginje, Mate Blažine, Vergerijev uspon, Zelenice, Dinka Vitezića, Balda Lupetine, Senari, Karla Kranjca, Labin, Rudarska, Trg labinskih rudara, Antona Selana, Karlota, Tonci, Vilete, ulica 43. istarske divizije, Mate Balote, Opatijska, Pazinska, Pulska, Starci i Ermenegilda Štembergera.

 ZA PODRUČJE MJESNOG ODBORA LABIN KATURE:

  • biračko mjesto broj 1. prostorije Dječjeg vrtića “Pjerina Verbanac”, Labin, Prilaz Kršin 2

koje obuhvaća birače s prebivalištem u Labinu, ulice: Prilaz Kršin, Prilaz Kikova, Prilaz Vala, Prilaz Vetva, Prilaz Griža, Istarska, Svetog Mikule i Katuri.

 ZA PODRUČJE MJESNOG ODBORA LABIN GORNJI:

  • biračko mjesto broj 1. zgrada gradske uprave Grada Labina, Titov trg 11, Labin – prizemlje

koje obuhvaća birače s prebivalištem u naselju Duga Luka: Duga Luka, u naselju: Gondolići: Gondolići, Maur, u naselju Labin: Brdo, ulica 1. Maja, ulica 9. Septembra, Alda Negrija, Bože Štemberge, Dolinska, Fortica, Giuseppine Martinuzzi, Joakima Rakovca, Kalić, Kranjska, Mate Poldrugovca, Montozi, Nike Katunara, Paola Sfecia, Pine Budičina, Podvinje, Principi, Rike Milevoja, Slobode, Smolići, Stari trg, Škrilice, Titov trg, Tomaso Lazzarini, Učka, Sveta Katarina, u naselju Presika: Brdo, Presika, Jaconi, Kanfarelići, Vlastelini, Maur, Strožice, naselje Rogočana: Rogočana, naselje Bartići: Bartići, Dušice, Junac, Kandelovo, Kopač, Murati, Salakovci, Šikuli, naselje Kranjci: Donji Kranjci, Kranjci, Majel, Žugaj.

 ZA PODRUČJE MJESNOG ODBORA KAPELICA:

  • biračko mjesto broj 1. – montažni objekt kod Društvenih prostorija, Kapelica 57, Labin

koje obuhvaća birače s prebivalištem u naselju Kapelica: Kanfarelići i Kapelica, naselje Breg: Breg, naselje Rogočana: Breg Ivanovci, naselje Gora Glušići: Dropini, Golač, Gora Glušići, Katići, Markoni, Mikaljini, Prodol i Salakovci, naselje Salakovci: Salakovci

 ZA PODRUČJE MJESNOG ODBORA VINEŽ:

biračko mjesto broj 1. – prostorije Doma kulture Vinež, Labin

koje obuhvaća birače s prebivalištem u naselju Vinež: Černjuli, Kolčić Breg, Kosi,  Ladenci, Vinež, Viškovići, naselje Labin: Marcilnica, ulica Istarskih narodnjaka i ulica Viktora Cara Emina, naselje Marceljani: Blaškovići, Bohki, Dragari, Faraguni, Juraj, Marceljani, Markolini i Tomažići.

 ZA PODRUČJE MJESNOG ODBORA RABAC:

– biračko mjesto broj 1. – prostorije Dječjeg vrtića “Pjerina Verbanac” Rabac, Jadranska bb

koje obuhvaća birače s prebivalištem u Rapcu, ulice: Istarska, Obala Maršala Tita, Plominska, Rabac, Rudarska, Slobode, Creska, G. Martinuzzi, Gornji Rabac, Jadranska, Kvarnerska, Labinska, Ladonje, Lošinjska, Maslinica, Medulinska, Omladinska, Opatijska, Raška, Učka, Idrijska, Sunčana, ulica Girandella, ulica Lanterna, Mediteranska ulica, Svetog Andrije i Vidikovac.

 ZA PODRUČJE MJESNOG ODBORA RIPENDA:

-biračko mjesto broj 1. – montažni objekt kod Lovačkog doma “Kamenjarka” Ripenda

koje obuhvaća birače s prebivalištem u naselju Ripenda Kosi: Knapići, Mali Kosi i Veli Kosi, naselje Ripenda Kras: Bembići, Boljevići, Kalusovo, Maconji, Mikoti, Murati, Ripenda Kras i Vičani, naselje Ripenda Verbanci: Breg, Knapići, Ladin, Ripenda Verbanci i Smokovica.