Home LABIN Državni zavod za statistiku: Labinština po prirodnom prirastu gora od ostatka Istre...

Državni zavod za statistiku: Labinština po prirodnom prirastu gora od ostatka Istre i Hrvatske, a ni tamo nije situacija bajna…

Brojke koje je jučer objavio Državni zavod za statistiku pozivaju na oprez, barem kad je Labinština u pitanju. Ako ćemo gledati šire, i cijela Istra, ali i cijela Hrvatska. Naime, na razini države lani je rođeno 810 djece manje nego godinu prije.

Ukupan broj živorođenih u 2019. iznosio je 36 135. Od 36 135 živorođene djece, 18 478 ili 51,1% rođeno je muške djece i 17 657 ili 48,9% ženske djece. U 2019. zabilježen je pad broja umrlih osoba u odnosu na prethodnu godinu, tj. umrlo je 912 osoba ili 1,7% manje nego u prethodnoj godini. U 2019. od ukupnog broja umrlih osoba (51 794)  25 352 ili 48,9% odnosilo se na muške osobe i 26 442 ili 51,1% na ženske osobe. Dakle, jasnim zaključivanjem da Hrvatska samo na račun prirodnog prirasta je u 2019. godini „izgubila“ više od 15 600 stanovnika.

U Istri je situacija sljedeća. Rođenih 1596, umrlih 2411. Daje nam to vitalni indeks (broj živorođenih na 100 umrlih) od 65,9. Spomenimo da je susjedna Primorsko-goranska Županija najgora u državi po tome s vitalnim indeksom od 54,9.

U Labinu je on još i niži, jer se rodilo 68 djece, a umrlo 163 ljudi. Sklopilo se 26 brakova, a deset ih je završilo razvodom u 2019. godini.

Općina Kršan ima sljedeće brojke – 33 rođena, 51 umrlih, deset sklopljenih brakova, četiri okončana. Rodilo se u 2019. 17 Pićanaca, ali su i 22 preminula. Tri su braka sklopljena, a jedan je došao svom kraju.

U Raši također „minus“. Rođenih 24, umrlih 38, šest sklopljenih brakova, jedan razvod. Općina Sveta Nedelja ima slične brojke. Rođenih 23, umrlih 38, sedam sklopljenih brakova, četiri razvoda.

Dakle, ako uzmemo kompletnu Labinštinu – skor je sljedeći: rođenih 165, umrlih 312. Sklopljenih brakova 52, razvoda 20. Brojke su, kako ih god tumačili, porazne.