Home LABIN Labin - ostalo SŠMB se predstavila posterom na “Zelenom festivalu – Karlovačkoj zelenoj priči”

SŠMB se predstavila posterom na “Zelenom festivalu – Karlovačkoj zelenoj priči”

U Gradskoj knjižnici “Ivan Goran Kovačić” Karlovac po prvi se puta održao “Zeleni festival – Karlovačka zelena priča” 18. rujna 2020. Srednja škola Mate Blažine se predstavila posterom „Zelena priča naše škole“, autorica Olivere Tadić i Majde Milevoj Klapčić.

ZELENA PRIČA NAŠE ŠKOLE je priča o vezi čovjeka i okoliša. Najbolji način proučavanja je kroz vlastita istraživanja i mjerenja stoga su u svakom projektu ugrađeni praktični radovi i radovi na terenu. Svrha je takvog pristupa razvijati sposobnosti uočavanja i raščlanjivanja promjena u prirodnim procesima te donošenje zaključaka na osnovu rezultata objektivnog mjerenja i pokusnog provjeravanja.

 Na taj će način mnoge informacije koje su učenicima u okviru redovne nastave predočene kao gotove činjenice biti zamijenjene metodom promatranja, uspoređivanja promjena u prirodi, a interdisciplinaran pristup omogućit će bolje razumijevanje i lakše rješavanje problema. Na ovaj način učenici će biti u mogućnosti spoznati što je čovjek učinio prirodi, pa i samom sebi kako bi shvatili važnost svoje uloge u budućnosti.

Uvođenje interdisciplinarnog pristupa, razvijanjem projektne nastave, poticanjem suradnje škole sa znanstvenim institucijama, gospodarstvom i lokalnom upravom te osmišljavanje projekata, aktivnosti i akcija sa područja zaštite okoliša i održivog razvoja u suradnji s lokalnom upravom, posebno s projektom Labin-zdravi grad te suradnjom na edukaciji sudionika u relevantnim institucijama (MEF Rijeka, VODOVOD Labin, ZZJZ Istarske županije, Šumarski institut Zagreb, Institut Ruđer Bošković Zagreb…)

Godišnje je izravno uključeno 200-tinjak učenika svih struka i uzrasta. Neizravno u program su uključeni i svi ostali učenici škole. Lokalna uprava je izravno uključena kroz potporu programu te korištenjem rezultata programa. Gospodarski subjekti su uključeni kroz suradnju i pomoć u realizaciji programa.

Ovakav način rada omogućava učenicima: suvremene načine za stjecanje znanja i samoobrazovanje kao pretpostavku njihovog uspješnog studija ili rada, sami vrednuju postignute rezultate, rezultate svoga rada prezentiraju široj društvenoj zajednici, uključivanje što više zainteresiranih učenika kako bi senzibilizirali ekološku svijest kod mladih ljudi, približavanje prirodi kako bi shvatili važnost zaštite i očuvanja prirodne baštine i upoznavanje raznih tehnologija kako bi shvatili da je moguće ostvariti suživot tehnologije i prirode, omogućava učenicima rad na terenu kako bi istraživanjima stjecali znanja, vezu sa svijetom (internet) kako bi razmjenom podataka shvatili važnost očuvanja okoliša globalno te kvalitetno provođenje slobodnog vremena u okviru društveno korisnog rada.