Home LABIN Labin - ostalo Održani sastanci s predstavnicima Mjesnih odbora oko sastavljanja Proračuna za iduću godinu

Održani sastanci s predstavnicima Mjesnih odbora oko sastavljanja Proračuna za iduću godinu

U proteklim su tjednima održani sastanci odnosno konzultacije s predstavnicima Mjesnih odbora oko sastavljanja Proračuna za iduću godinu, tako je u zadnjih desetak dana održano tri sastanka i to s predstavnicima MO Ripenda, Kapelica i Labin Donji.

Na sastancima su sudjelovali zamjenici gradonačelnika Federika Mohorović Čekada i Zoran Rajković, pročelnica upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju Anamarija Lukšić, Danijel Žužić, v.d. pročelnik upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom te Kristina Sinčić Smoković, viša savjetnica za pravne poslove u ime Grada Labina s predstavnicima Mjesnih odbora.

Odborima su predstavljeni dosad odrađeni, ali i planirani projekti za iduće razdoblje. Na sastanku s MO Labin Donji pohvaljena je akcija Mjesnog odbora i volontera kojim je izgrađena ploča za postavu stola za stolni tenis, a koji je proteklih dana i dostavljen te montiran. Članovi Mjesnog odbora zahvalili su se Gradu na potpori te ostalim donatorima i najavili kako će u skorom razdoblju dodatno urediti isto igralište ali i urediti prostor kluba umirovljenika na Trgu labinskih rudara.

Razgovaralo se i o radovima na usporivačima prometa kao i planiranoj rekonstrukciji nogostupa u ulici Mate Blažine, točnije „ispred ključara“, koja će započeti uskoro. Jednako tako, razgovaralo se o sanaciji kolnika između Dino commerca i caffe bara Alt čija će sanacija biti moguća nakon rješavanja imovinsko pravnih odnosa, odnosno u planu je za 2021.

Spomenuto je i kako je pokrenut postupak izdavanja lokacijske dozvole za dio zapadne obilaznice Grada Labina, odnosno njenog dijela od Tonci do početka naselja Presika, dok je što se tiče Pjacala, nakon završetka radova na šohtu u planu i izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju rudarskog kupatila i projekt lifta te rekonstrukciju okna Labin. Spomenuto je i kako se planira rekonstrukcija Pulske u ulice u drugom dijelu 2021., nakon što se riješe imovinsko pravni odnosi.

Mo Ripenda upoznat je s radovima koji su na području MO obavljeni tijekom 2020., a najveći dio radova odnosi na održavanje ceste u Kosima i održavanje dječjeg igrališta kao i održavanja nerazvrstane ceste Ripenda-Rabac. Odrađeno je i 20-ak naloga koji se odnose na javnu rasvjetu, a u 2021. se planira pojačano održavanje nerazvrstanih cesta i bankina.

Anamarija Lukšić pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju navela je da je u planu rekonstrukcija ceste od Ripende do Rapca te da se u 2021. godini planiraju izmjene i dopune prostornog plana za što da će se napraviti obrazac koji će građani zainteresirani za izmjenu parcela moći ispuniti i dostaviti Upravnom odjelu.

Na sastanku s članovima MO Kapelica razgovaralo se o radovima koji su na području MO obavljeni tijekom 2020. navodeći da je izgrađen nogostup na ulazu u Kapelicu, nasipan je dio makadamskog puta u Gora Glušići te je odrađen dio od planiranih radova na raskrižju u Breg Ivanovci te su ti radovi zbog manjka planiranih financijskih sredstava uzrokovanih COVID pandemijom privremeno zaustavljeni.

Navedeno je i kako je u 2020. godini na području MO Kapelica utrošeno 270.000 kuna, a u vremenu od 2016. do 2020. zaključno da je utrošen iznos od oko 1.300.000 kuna što se tiče komunalnih zahvata. Dodano je to da su po zahtjevu građana odrađeni radovi koji su se uglavnom odnosili na javnu rasvjetu i uređenje zelenih površina. U 2021. da se planiraju završiti započeti radovi u Breg Ivanovci te je dodatno naglašeno da građani mogu dostavljati svoje prijedloge i zahtjeve putem aplikacije Gradsko nakon čega se manji zahtjevi rješavaju dok da se oni veće vrijednosti unose u bazu podataka te ovisno o financijskim mogućnostima i planu i realiziraju.

Anamarija Lukšić navela je da je, što se tiče Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju, u 2020. najveća investicija bila na uređenju ulaza u Breg Ivanovci te da se do kraja 2020. godine planira započeti s radovima vezano uz rekonstrukciju glavne ceste i nogostupa u Kapelici i to od rotora za Rašu do raskrsnice za Kanfareliće što je investicija Županijske uprave za ceste i Grada koji sudjeluje sa 40% troškova. Po izgradnji tog dijela krenulo bi se sa izgradnjom druge dionice i to od raskrižja za Kanfareliće do Morčaki. Anamarija Lukšić također je navela da je bilo u planu izrada izmjena i dopuna UPU Kapelica što je prolongirano u 2021. godinu.