Home OPĆINE Sveta Nedelja Potpisan Ugovor o obavljanju povjerenih komunalnih djelatnosti na području Svete Nedelje

Potpisan Ugovor o obavljanju povjerenih komunalnih djelatnosti na području Svete Nedelje

Danas je potpisan Ugovor o obavljanju povjerenih komunalnih djelatnosti kojim je Općina Sveta Nedelja, povjerila trgovačkom društvu 1. maj d.o.o. Labin, obavljanje komunalnih djelatnosti na području Općine Sveta Nedjelja.

Povjereno je održavanje komunalne infrastrukture i to: održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila, održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda, održavanje javnih zelenih površina, održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene, održavanje groblja, održavanje čistoće javnih površina; te uslužna komunalna djelatnost: usluga ukopa pokojnika.

Ugovor je u ime Općine Sveta Nedelja potpisala Irene Franković, Zamjenica Općinskog načelnika koja obnaša dužnost Općinskog načelnika Općine Sveta Nedjelja, i u ime trgovačkog društva 1. maj d.o.o. Donald Blašković, direktor.