Home LABIN Labin - ostalo EPPUR SI MUOVE | Potpisan prvi krucijalan ugovor vezan uz aglomeraciju Labin-Raša-Rabac

EPPUR SI MUOVE | Potpisan prvi krucijalan ugovor vezan uz aglomeraciju Labin-Raša-Rabac

Nakon provedenog postupka javne nabave danas je potpisan Ugovor o izradi projektne dokumentacije te dokumentacije o nabavi za prijavu projekta Labin „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području Aglomeracije Labin-Raša-Rabac“.

Temeljem provedenog postupka javne nabave odabrani su izvođači kao zajednica ponuditelja : FLUM-ING d.o.o., Žrtava fašizma 2/IV, Rijeka, Hrvatska kao vodeći član zajednice ponuditelja; Rijekaprojekt-vodogradnja d.o.o., Moše Albaharija 10a, Rijeka, Hrvatska,; TEH PROJEKT HIDRO d.o.o., Fiorella la Guardia 13/5, Rijeka, Hrvatska, Hidro-expert d.o.o., Bujska 5, Rijeka, Hrvatska, Hidrotech d.o.o., Franje Čandeka 23A, Rijeka, Hrvatska, HIDROPROJEKT-ING projektiranje d.o.o., Draškovićeva 35/I, Zagreb, Hrvatska, WYG SAVJETOVANJE d.o.o., Ulica grada Vukovara 269 G, Zagreb.

Ugovor su potpisali direktor Vodovoda Labin d.o.o. Alen Golja i direktor FLUM-ING d.o.o. Miroslav Vujčić kao vodeći član ponuditelja. Ukupna vrijednost ugovora o izradi projektne dokumentacije je 14.221.250,00 kn sa uključenim PDV-om. Rok završetka je dvije godine. Projekt Aglomeracije Labin-Raša-Rabac jedan je od najvažnijih infrastrukturnih projekata Labinštine vrijedan više od 500 miliona kuna.

Cilj ovog projekta je unaprjeđenje vodnokomunalne infrastrukture na području grada Labina i okolnih općina, odnosno na području aglomeracija Labin-Raša i Rabac. Generalno se može reći da se ciljevi ovog projekta mogu promatrati kao osiguranje odgovarajućih usluga odvodnje i vodoopskrbe proširenjem i rekonstrukcijom postojeće mreže te nabavom potrebne opreme za održavanje na području IVU Vodovod Labin d.o.o. uz prihvatljivu cijenu vodnih usluga.

Ciljevi ovog projekta su i poboljšanje i zaštita kakvoće vodnih cjelina za koje se očekuje da će se ostvariti proširenjem i rekonstrukcijom sustava odvodnje. Doprinos projekta EU Labin-Raša-Rabac pridonosi ostvarivanju ciljeva koji su definirani u Operativnom programu Konkurentnost i kohezija za financijsko razdoblje Europske unije 2014-2020) kroz očekivane rezultate projekta. Rezultati Projekta EU Labin-Raša-Rabac kojima se postižu ciljevi Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014 – 2020 su:

1. Rezultati Projekta EU Labin-Raša-Rabac koji pridonose ispunjenju dijela rezultata iz prioritetne osi 6 – Zaštita okoliša i održivost resursa- specifični cilj 6ii1 – Poboljšanje javnog vodoopskrbnog sustava u svrhu osiguranja kvalitete i sigurnosti opskrbe pitkom vodom

  • Rekonstrukcija sustava vodoopskrbe – Povećanje učinkovitosti sustava vodoopskrbe – smanjenje gubitaka vode i povećanje operativnosti komunalnog poduzeća

2. Rezultati Projekta EU Labin-Raša-Rabac koji pridonose ispunjenju dijela rezultata iz prioritetne osi 6 – Zaštita okoliša i održivost resursa- specifični cilj 6ii2 – Razvoj sustava prikupljanja pročišćavanja otpadnih voda s ciljem doprinosa poboljšanju stanju voda

  • Dogradnja sustava odvodnje – Veća stopa priključenosti stanovništva na sustave javne odvodnje
  • Dogradnja sustava odvodnje – Veća količine otpadne vode koja se pročišćava na odgovarajućoj razini nakon prikupljanja
  • Izgradnja UPOV-a – otpadne vode generirane u aglomeraciji Labin-Raša i aglomeraciji Rabac će se pročišćavati sukladno zakonskoj regulativi

Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije operativni program Zaštite okoliša, Hrvatskih voda i Ministarstva poljoprivrede.