Home LABIN Grad Labin objavio natječaje za sufinanciranje programa udruga sredstvima proračuna

Grad Labin objavio natječaje za sufinanciranje programa udruga sredstvima proračuna

Photo by Micheile Henderson on Unsplash

S današnjim danom Grad Labin objavio je pet natječaja za sufinanciranje programa udruga iz sredstava proračuna.

Natječaj je raspisan na temelju Statuta Grada Labina sukladno Proračunu Grada za 2021.godinu (uzimajući u obzir i projekcije za 2022. i 2023. godinu) držeći se Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Grada Labina kao i Pravilnika o izmjeni i dopuni prethodno spomenutog pravilnika.

Kompletan tekst natječaja možete pronaći na službenim stranicama Grada, a linkove koje vode na određene natječaje pronađite nešto niže u tekstu.

Javni natječaj za sufinanciranje programa i projekta iz područja kulture za 2021. godinu

Javni natječaj za sufinanciranje programa / projekata udruga i neprofitnih organizacija iz područja socijalne skrbi i zdravstva za 2021. godinu

Javni natječaj za sufinanciranje programa / projekata udruga i neprofitnih organizacija za 2021. godinu – Razvoj civilnog društva

Javni natječaj za sufinanciranje programa/projekata Klubova studenata Istre za 2021. godinu

Javni natječaj za sufinanciranje programa/projekata udruga i neprofitnih organizacija u području razvoja malog gospodarstva za 2021. godinu

Valja napomenuti i kako je rok za podnošenje prijedloga programa / projekata / manifestacija 30 dana od dana objave javnog natječaja.