Home OBRAZOVANJE U Srednjoj školi Mate Blažine osnovana Učenička zadruga “Matina”

U Srednjoj školi Mate Blažine osnovana Učenička zadruga “Matina”

Dana 18. prosinca 2020. u Srednjoj školi Mate Blažine održana je Osnivačka skupština Učeničke zadruge Matina na temelju poziva Privremenog zadružnog odbora u sastavu: Ana Paliska, Kristina Tenčić Lazarić i Roko Silov. Zbog epidemioloških mjera Skupština se odvijala virtualno.

Zadruga objedinjuje 11 sekcija koje će djelovati u sklopu izvannastavnih aktivnosti, a to su: Biološka grupa, Grupa za digitalnu kartografiju, Dramska grupa, Ekološka i kemijska grupa, Ekonomska grupa i vježbenička tvrtka, Gastrogrupa, Grupa mladih tehničara, Medijska grupa, Mladi aktivni građani, Likovna grupa i Jezična grupa. U Zadrugu se učlanilo 83 učenika, 19 nastavnika, ravnatelj i 1 roditelj pa Zadruga dosad broji 104 člana. Zadruzi će se moći naknadno pridruživati i drugi učenici, roditelji i djelatnici Škole te ostali podupirući članovi.

Na Osnivačkoj skupštini potvrđene su sekcije i njezini voditelji te je donesen Program rada i usvojena su Pravila. Odabrana je uprava Zadruge, a za članove Zadružnog odbora izabrani su: Čedomir Ružić, Daniel Mohorović, Valter Veselica, Gabriela Dundara  iz redova nastavnika, Frančeska Licul i Manuel Smilović iz redova učenika te Nataša Martinčić Križanac kao predstavnik roditelja.

Za predsjednika Zadruge izabran je Daniel Mohorović, za zamjenika Valter Veselica, a za tajnicu Gabriela Dundara. Za voditelja Matične knjige i Ljetopisa izabrana je Gordana Benković Gušić koja je ujedno i stručna voditeljica Zadruge i koordinatorica poslova.

Za službeno ime učeničke zadruge prihvaćeno je Matina što je skraćeno od Matina zadruga prema nazivu škole, a budi i asocijacije na jutro. Autor imena bivši je učenik škole Paolo Tenčić, a to su ime prihvatili i predložili sada već bivši učenici kada je pred nekoliko godina započelo razvijanje ideje. Zadruga će u budućem radu odabrati i svoj amblem i zastavu, prve prijedloge već je izradila učenica Marija Lalović.

Predsjednica Privremenog zadružnog odbora, Ana Paliska, zahvalila je svim članovima koji su pristupili Zadruzi i omogućili njezino utemeljenje, svim djelatnicima Škole koji su podupirali ideju i ravnatelju Škole koji ju je poticao, bivšim učenicima i vanjskim suradnicima koji su pomagali u radu  i vjerovali da će se ideja učeničkog zadrugarstva ostvariti u Srednjoj školi Mate Blažine. Na pomoći Privremenom odboru oko pripreme materijala za Osnivačku skupštinu zahvalila je Marini Benković, tajnici Škole, Gordani Benković Gušić, stručnoj voditeljici Zadruge, te učenicima i nastavnicima koji su pomagali u organizaciji.

Zahvalama i čestitkama pridružio se i ravnatelj Čedomir Ružić. Zaželjevši uspješan rad svim zadrugarima, istaknuo je kako je Srednja škola Mate Blažine jedna od rijetkih preostalih škola s mješovitim programom i da će Zadruga omogućiti dodatno umrežavanje učenika te primjenu različitih znanja i vještina u radu na samostalnim, ali i zajedničkim projektima unutar Zadruge.

Nakon održane Osnivačke skupštine Učeničke zadruge Matina uslijedit će postupak učlanjenja u Hrvatsku udrugu učeničkog zadrugarstva kojoj je dosad pristupilo 615 učeničkih zadruga iz cijele Hrvatske. Ciljevi su učeničkog zadrugarstva: stjecanje i primjena znanja i vještina u proizvodnom  procesu, njegovanje radnih navika i odgovornosti, njegovanje inovativnosti, kreativnosti i poduzetnosti, razvijanje samostalnosti i rada u timu, stvaranje suradnje s lokalnom zajednicom, poduzetnicima, civilnim društvom i ostalim zainteresiranim dionicima te promicanje volonterstva, humanosti, tradicije, ekološke svijesti i solidarnosti.

S obzirom na to da Zadruga može imati svoje vanjske podupiruće članove, ovim putem Učenička zadruga Matina poziva roditelje učenika Škole, poduzetnike, predstavnike lokalne samouprave, predstavnike civilnog društva i ostale zainteresirane pojedince, ustanove ili organizacije da se pridruže radu Učeničke zadruge Matina s ciljem promicanja i ostvarivanja njezinih temeljnih vrijednosti.

Tekst: Ana Paliska