Home OBRAZOVANJE Održan Stručni skup Međužupanijskog stručnog vijeća ekonomista – jedan od najposjećenijih

Održan Stručni skup Međužupanijskog stručnog vijeća ekonomista – jedan od najposjećenijih

U srednjoj školi Mate Balote Poreč, u online okruženju, održan je stručni skup Međužupanijskog stručnog vijeća obrazovnog sektora ekonomije, trgovine i poslovne administracije, podsektora ekonomije iz Primorsko-goranske, Ličko-senjske i Istarske županije.

Na skupu je prisustvovalo 60-tak nastavnika ekonomske skupine predmeta, a s obzirom da su teme sa ovog skupa prepoznate kao vrlo atraktivne, skup je privukao i veliku pozornost i zainteresiranost nastavnika iz ostalih županija.

Skup su otvorili ravnatelj srednje škole Mate Balote Poreč, Krešimir Bronić te voditeljica Međužupanijskog stručnog vijeća, ujedno i nastavnica ekonomske skupine predmeta u srednjoj školi Mate Balote Poreč, dr.sc. Katarina Justić. Skupu je prisustvovala i nova viša savjetnica Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Vedrana Šimunić Rod.

Na skupu je predstavljena tema Marketing u doba Corone – nova pravila igre predavačice Irine Lovrić, stručnjakinje za strateški i emocionalni marketing Pepper Brand & Media. S obzirom da je COVID doba utjecalo i na obrazovanje, ali i na živote svih nas, imalo je i snažan utjecaj na tržište i ravnotežu ponude i potražnje. U cilju edukacije nastavnika ekonomske skupine predmeta, Irina Lovrić je usporedila tradicionalni marketinški pristup (Marketing prije Corone) sa novim potrebama potrošača te dala odgovor kako na njih odgovoriti. Predstavila je primjere dobre prakse, dakle dobitnike i gubitnike u doba COVID-a, te te opisala „recepte“ koji su vrlo uspješno provedeni od strane hrvatskih i stranih proizvođača i marketinških agencija.

Profesor mentor iz Srednje škole Mate Blažina Labin, Daniel Mohorović, mag.oec. predstavio je zanimljivo predavanje o posve novom pristupu u postavljanju ekonomskih pitanja na satu ekonomskih predmeta – kvizika. Dr.sc. Katarina Justić, profesor mentor iz Srednje škole Mate Balote Poreč, predstavila je aktualnu tematiku vrednovanja odgojno-obrazovnih ishoda te pokazala način vrednovanja na primjeru nastavnog predmeta Osnove računovodstva te time s polaznicima edukacije podijelila primjer dobre prakse.

Sljedeći skup Međužupanijskog stručnog vijeća planiran je za svibanj 2021. godine.