Home OPĆINE Sveta Nedelja Donacijom Općine Sveta Nedelja opremljen školski logopedski kabinet

Donacijom Općine Sveta Nedelja opremljen školski logopedski kabinet

U srijedu, 10. veljače 2021. u OŠ „Vitomir Širola-Pajo“ Nedešćina upriličena je primopredaja opreme koju je Općina Sv.Nedelja donirala školi. Primopredaji su nazočili Irene Franković, zamjenica načelnika koja obnaša dužnost Načelnice Općine Sv.Nedelja, Andrea Rajković- pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveta Nedjelja, Klara Švraka – ravnateljica škole i Suzana Burić – školska logopedinja.

Donacija ukupne vrijednosti od 20.000,oo kuna sastoji se od Digitalnog logopedskog seta za potrebe rada logopeda, skenera i plastifikatora.

Digitalni logopedski set najvrjedniji je dio donacije (vrijednosti 18.125,00 kuna) kojim je opremljen logopedski kabinet pri školi. Tako je škola u Nedešćini jedna od rijetkih redovnih škola koja posjeduje takav aparat.

DLS (digitalni logopedski set) se pokazao korisnim u terapiji različitih poteškoća govorno-jezične komunikacije kao i poteškoća auditivne percepcije, pažnje i sluha. Najčešće se koristi kod poteškoća izgovora, poteškoća tečnosti govora, razvojno-jezičnih poteškoća, poteškoća u čitanju i pisanju te poteškoća koncentracije i pažnje.

Cjelokupni komplet sastoji se od tri zasebna aparata koji su na odgovarajući način povezani u jedinstveni sklop. Sva tri aparata su Behringer-ovi proizvodi te dolaze u kompletu sa dva para slušalica i mikrofonom.

Digitalni logopedski set predstavlja inovaciju u obradi zvučnog signala koristeći digitalno procesiranje (DSP) koje omogućava brzu i preciznu obradu zvuka gotovo istom kvalitetom i brzinom kako to radi i ljudski mozak. Unatoč visokoj tehnologiji, vrlo je jednostavna za rukovanje.

Nabavkom ovog aparata omogućeno je svoj djeci s područja Općine koja imaju potrebu logopedskog tretmana da istu obavljaju praktično kod kuće s obzirom na činjenicu da Općina financira i usluge logopeda za predškolsku djecu s područja Općine Sveta Nedjelja.

“Od srca zahvaljujemo Općini Sveta Nedjelja na vrijednoj donaciji i vjerujem da će i nadalje pratiti naš rad i naše uspjehe”, poručili su iz OŠ Vitomir Širola Pajo iz Nedešćine.