Home OPĆINE Sveta Nedelja Općina Sveta Nedelja izradila vodič kroz Proračun

Općina Sveta Nedelja izradila vodič kroz Proračun

Izrađen je vodič kroz Proračun Općine Sveta Nedelja za 2021. godinu s ciljem da građanima na jednostavan i usporediv način pruži transparentne i potpune informacije o strukturi proračuna općine.

Također, cilj je što bolje informirati javnost o tome koliko i na koji način se raspoređuju proračunska sredstva, koje aktivnosti i projekti se provode i financiraju te o kojim se sve javnim potrebama skrbi, a sve kako bi građani bi ravnopravni partner prilikom kreiranja javnih politika.

Budući da je proračun živ i stalno se mijenja, u općini poručuju kako su nastojali što bolje objasniti osnovne pojmove i procese, kako bi se javnosti približila suština proračuna i proračunskih procesa.

Proračun Općine Sveta Nedelja za 2021. godinu kojeg je usvojilo Općinsko vijeće iznosi 19.084.970,00 kuna, a njegov Prikaz podijeljen je u dvije tematske cjeline: U prvom dijelu objašnjeni su pojmovi vezani za proračun te je prikazan proces donošenja proračuna i izvještavanja o izvršenju proračuna, dok su u drugom dijelu prikazani proračunski prihodi i rashodi po vrstama i namjeni te najznačajniji projekti u 2021. godini.

Vodič kroz proračun općine možete vidjeti ovdje.