Home LABIN Labin - ostalo Postavlja se nova rasvjeta u Ripendi

Postavlja se nova rasvjeta u Ripendi

U naselju Ripenda započeli su radovi na postavi nove linije javne rasvjete. Radi se o postavi novih osam rasvjetnih stupova sa LED rasvjetnom armaturom. Trenutno su u fazi pripremni radovi iskopa za temelje rasvjetnih stupova te kanala za polaganje kabela.

Slijedi priprema podloge, polaganje kabela i betonaža temelja te postava samih rasvjetnih tijela. Radove na novoj dionici rasvjete u dužini od 260 metara izvodi trgovačko društvo Elektra iz Labina, a vrijednost radova financiranih iz Programa redovnog održavanja komunalne infrastrukture Grada Labina iznosi 81.358,67 kuna plus PDV.