Home OBRAZOVANJE FOTO | Učenici nedešćanske osnovne škole na terenu obilježili Labinsku republiku

FOTO | Učenici nedešćanske osnovne škole na terenu obilježili Labinsku republiku

U utorak, 16. ožujka 2021. učenici od 5. – 8. razreda OŠ Vitomir Širola Pajo u pratnji predmetnih nastavnika realizirali su aktivnosti u sklopu integrirane terenske nastave kojom se obilježila 100. obljetnica Labinske republike.

Koordinatorice svih aktivnosti bile su Marčela Rajković Crevar, učiteljica povijesti i Erna Okanović Višković, pedagoginja škole, a realizaciju zadanih ishoda po predmetima odradili su predmetni učitelji: Suzana Cvijić Jeremić, učiteljica hrvatskog jezika; Marčela 4Rajković Crevar, učiteljica povijesti i talijanskog jezika; Tina Peteani Jurić, učiteljica matematike; Vedrana Barić, učiteljica engleskog jezika; Marino Matošić, učitelj glazbene kulture i Elvis Vickić, učitelj geografije.

Cilj nastave bio je usmjeren na otkrivanje lokalne zavičajne baštine, uočavanje specifičnosti lokalne baštine aktivnim i istraživačkim učenjem prema zadanim ishodima iz nastavnih predmeta, razvijanje svijesti o potrebi očuvanja lokalne baštine te realizacija ishoda iz međupredmetnih tema.

Učenici su zajedno sa svojim učiteljima pješačili od škole do Krvove place na Vinežu, gdje se realizirala većina ishoda planirana integriranom terenskom nastavu. Vođeni lajtmotivom, učenici su prezentirali povijesne činjenice o samom događaju, povijesnim ličnostima, rudarima i rudarenju, kazivana su svjedočanstva, recitirani stihovi…

Na Krvovoj placi mogla se je čuti legenada o pronalasku ugljena koju je kazivala Antonia, David je iznio činjenice o Krvovoj placi nekad i danas. Mario, Mateja, Lorenzo, Antonia, Ana, Ian, Maris,  Josip, Lana i Sara kazivali su stihove na labinjonskoj cakavici – redale su se nizom recitacije „Revolucijon“, „Kovarske litaniji“, „Kovarska kći“, „Kovari“, „Moj otac“. Prikupljena svjedočanstva svojih djedova, nonića i jednog oca  – nekadašnjih rudara – prezentirali su Doni, Alen, Lamija, Ani i učiteljica Erna.

O Ivanu Pipanu govorila je Alina, a učenici 5. razreda svoje su uratke prezentirali i na engleskom jeziku u obliku sastava na temu  ”A day in the life of a miner“ i ”Miner Mark“. Jonas i Ian recitirali su na talijanskom jeziku „Dalle miniere“ i „Presente e avvenire“. Leonardo, Viktor i Emilio izveli su igrokaz „Od pijuke do kompjutera“. Ovim lirsko-književnim sadržajem obilježeni su i Dani hrvatskog jezika.

Carla, Nina, Adel, Eduardo i Erik rješavali su i prezentirali problemski zadatak izračunavanja dnevne, tjedne, mjesečne i godišnje količine iskopanog ugljena iz rudnika Labinštine 1921. godine. Nakon svega prezentiranog svi učenici su otpjevali pjesmu „Kovari“ (A. Šćulac).

Nakon Krvove place uslijedilo je orijentacijsko kretanje po terenu u Parku skulptura Dubrova. Učenici su u određenom vremenu trebali, uz pomoć kompasa i dobivenih uputa, pronaći 4 skrivena markera na području Parka. Drugi dio zadatka realizirat će na nastavi izradom skice kretanja u mjerilu 1:3000 čime će orijentacijski zadatak biti u potpunosti realiziran. Nakon uspješno obavljenog zadataka, svi sudionici nastavili su pješačenje do škole.

Ovakav način izvođenja nastave usmjeren je na aktivno i istraživačko učenje uz što veću angažiranost samih učenika u nastavnom procesu, te integriranjem različitih nastavnih predmeta povezivanjem i realizacijom  ishoda. Učenici i učitelji propješačili su 13 km i na taj način apostrofirali nekadašnji težak život rudara koji su na posao išli pješice.