Home LABIN Labin - ostalo Grad Labin i udruge iz područja razvoja socijalne skrbi i zdravstva potpisali...

Grad Labin i udruge iz područja razvoja socijalne skrbi i zdravstva potpisali ugovore sveukupne vrijednosti 100 tisuća kuna

Danas su u prostorijama Grada Labina potpisani su ugovori o sufinanciranju programa i projekata iz područja socijalne skrbi i zdravstva za 2021. godinu. U 2021. godini za sufinanciranje je odobreno ukupno deset programa i projekata iz područja razvoja socijalne skrbi i zdravstva sveukupne vrijednosti 100.000,00 kuna.

Odobrena su financijska sredstva za programe/projekte sljedećih udruga:

1. Liga protiv raka Labin, Labin, Istarska 12, za program „Psihosocijalno savjetovanje oboljelih od malignih bolesti, limfna drenaža, rehabilitacija oboljelih od raka, glazbena radionica, jogom u svakodnevnom životu do dobrog zdravlja“ u iznosu od 14.000,00 kn

2. Udruga Sv. Vinko Paulski, Labin, 1. svibnja 3, za program „Milosrđe – snaga božje milosti!“ u iznosu od 7.000,00 kn

3. Centar za inkluzivnu podršku i zapošljavanje INPROMO, Istarska 1, Labin za projekt „Poticanje intenzivnog uključivanja osoba s invaliditetom na tržište rada“, u iznosu od 45.000,00 kn

4. Društvo distrofičara Istre, Pula, Trg na mostu 2, za program „Integracija osoba oboljelih od mišićne distrofije – neuromuskularnih bolesti sa područja Grada Labina u 2021.“ u iznosu 1.000,00 kn

5. Udruga Motus Vita Est za fizikalnu terapiju i terapiju potpomognutu životinjama, Istarskih narodnjaka 14, Pazin, za program „Aktivni dnevni boravak Labin“ u iznosu od 1.000,00 kn

6. Društvo multiple skleroze Istarske županije, Keršovanijeva 35, Pula, za program „Rehabilitacija za osobe s invaliditetom“ u iznosu od 1.000,00 kn

7. Udruga za osobe s invaliditetom Labin, Katuri 17, Labin, za program „Invalidi protiv pandemije 2021.“ u iznosu od 9.000,00 kuna

8. Udruga (klub) liječenih alkoholičara „Centar“ Labin, Zelenice 34, Labin, za program „Podrška u liječenju bolesti i ovisnosti o alkoholu“.u iznosu od 6.000,00 kn

9. Udruga Krilo Labina, Vilete 1, Labin, za program „Rad s osobama s invaliditetom i djecom s teškoćama u razvoju“ u iznosu od 15.000,00 kn

10. Udruga slijepih Istarske županije, Zadarska 40, Pula za program „Zaštita i unaprjeđenje kvalitete života slijepih osoba u Istarskoj županiji“ u iznosu od 1.000,00 kn.