Home OPĆINE Sveta Nedelja U nedešćanskom poštanskom uredu možete obavljati i bankarske usluge HPB

U nedešćanskom poštanskom uredu možete obavljati i bankarske usluge HPB

Hrvatska pošta je u suradnji s Hrvatskom poštanskom bankom svoju ponudu usluga proširila i na mogućnost ugovaranja proizvoda i usluga HPB-a za poslovne subjekte. U poštanskom uredu 52231 Nedešćina, Nedešćina 101, u toj općini poslovni korisnici mogu obavljati bankarske usluge HPB-a.

Poslovni korisnici u pošti tako mogu obaviti jednu od bankarskih usluga Hrvatske poštanske banke za poslovne subjekte:

  • otvaranje transakcijskog računa (multivalutnog računa),
  • ugovaranje dodatnih proizvoda i usluga (Visa debitna kartica i Visa poslovna kartica, internetsko bankarstvo, mobilno bankarstvo),
  • obavljanje platnog prometa za poslovne subjekte u Hrvatskoj pošti,
  • uvid u promet na transakcijskom računu,
  • izmjene po transakcijskom računu,
  • bezgotovinsko plaćanje,
  • uplate (uplata utrška ili polog gotovine) na transakcijski račun,
  • isplate s transakcijskog računa.

Fizičkim osobama još je otprije na raspolaganju široki spektar financijskih i bankarskih usluga: plaćanje računa (za račune određenih izdavatelja poput HEP-a, Croatia osiguranja, Posmrtne pripomoći bez naknade za uslugu platnog prometa), zamjena stranih valuta u kune, korištenje uputnice za brzi prijenos gotovog novca u unutarnjem i međunarodnom prometu, otvaranje tekućeg računa u HPB-u (mirovine dostupne prvog u mjesecu), ugovaranje oročenja, dječje štednje te mogućnost podnošenja zahtjeva za kreditne karticu HPB-a i Dinersa.

Povećanjem dostupnosti bankarskih usluga u Hrvatskoj stvaraju se preduvjeti za kvalitetniji život i poslovanje što donosi značajne benefite i lokalnoj zajednici te doprinosi razvoju cijelog gospodarstva. Pružanjem bankarskih usluga HPB-a fizičkim i pravnim osobama službeno je otvorena „Banka u pošti.“