Home LOKALNI IZBORI Robi Čalović predstavio program: “iDEMO u promjene!”

Robi Čalović predstavio program: “iDEMO u promjene!”

Nezavisni kandidat za načelnika Općine Sveta Nedelja Robi Čalović poslao je objavu svog programa pred nadolazeće izbore koju objavljujemo integralno:


ROBI ČALOVIĆ KANDIDAT ZA OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE SVETA NEDELJA
iDEMO U PROMJENE

Naše ideje i programi počivaju na realno ostvarenim, počinju od potreba žitelja općine koji svakodnevno daju prijedloge, ideje, želje.

Općinska uprava mora biti servis svojim žiteljima i u tom smislu modernizirati ćemo i ubrzati rad uprave korištenjem novih digitalnih tehnologija.

Dati ćemo na važnosti mjesnim odborima koji moraju biti prvi koji će predlagati i sugerirati potrebe i zahtjeve građana jer najbolje znaju situaciju na terenu.

TEMELJNE ODREDNICE PROGRAMA KROZ PRORAČUN

 1. PREDŠKOLSKI I ŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

Problematika izgradnje vrtića bilo je često pitanje koje smo postavljali  kao vijećnici bivšem općinskom načelniku i njegovoj zamjenici, aktualnoj obnašateljici dužnosti općinskog načelnika.

Naime, iako apsolutno podržavamo izgradnju vrtića jer je bio svakako potreba kako bi sva potrebita djeca dobila mogućnost pohađanja te ustanove, odnosno kako bi roditelji bili bezbrižni dok moraju obavljati svakodnevne poslovne obveze, ipak moramo istaknuti da je apsolutna greška bila njegova izgradnja u Vrećarima, na terenu koji nije u vlasništvu općine, već je od Biskupije dat na 30-godišnje korištenje.

Da se slušalo glas naroda (a ne samo načelnika) vrtić bi danas bio u Nedešćini (pored doma za starije osobe), a teren na kojem je trebao biti izgrađen bio bi u vlasništvu općine jer je država bila pripremila svu dokumentaciju da izvrši besplatno darovanje tog terena općini.

Ali ni ta greška nije bila dovoljna, već umjesto da smo se potrudili iskoristiti sva moguća bespovratna sredstva iz EU fondova i ostalih fondova koje omogućava država, mi smo se zadužili na iznos kredita od 7.000.000,00 kn i koji nam dolazi na naplatu 31.12.2021. (dobro ste pročitali, iako je vrtić u funkciji već 2,5 godine, općina nije još započela sa plaćanjem mjesečnih anuiteta. Zašto? Sigurno zna bivši načelnik)

Znači, u programu proračuna nastavljamo sa:

– izdvajanjem za obveze prema vrtićima (Vrećari i Glorija)sa cca 1.700.000,00 kn godišnje za predškolski odgoj, te oko 600.000,00 kn za školstvo (troškovi produženog boravka u matičnoj i područnoj školi Vitomir Širola Pajo, stipendiranje učenika i studenata, sufinanciranje nabavke školskog pribora

2. PROGRAM ODRŽAVANJA I GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

KOMUNALNI DOPRINOS I KOMUNALNA NAKNADA – MORAJU BITI STROGO NAMJENSKI PRIHODI za:

– održavanje nerazvrstanih cesta

– košnja trave i raslinja na nerazvrstanim cestama

– održavanje i uređivanje javnih zelenih površina

– održavanje javne rasvjete

– uređivanje mjesta za razne prigode i manifestacije

– održavanje građevnih objekata u vlasništvu općine

PROGRAM IZGRADNJE:

 • dovršetak izgradnje društevnog doma u Nedešćini i njegovo stavljanje na raspolaganje svim žiteljima općine Sv. Nedelja
 • nastavak dogradnje i uređenja groblja u Nedešćini
 • rekonstrukcija i obnova betonske podloge iza doma u Šumberu
 • asvaltiranje ceste Šumber – kamenolom Holcim
 • rekonstrukcija ceste Nedešćina – Kršan u zajedničkoj interakciji sa županijskom upravom za ceste
 • nastavak rekonstrukcija ceste Vezo Commerce – Šumber u zajedničkoj interakciji sa županijskom upravom za ceste
 • izgradnja nogostupa od centra Nedešćine prema nogometnom igralištu za sigurno kretanje djece i odraslih
 • poboljšati stanje vodovodne infrastrukture po općinskim mjestima (prioritet: Eržišće – Nedešćina – Vrećari)
 1. SOCIJALNI PROGRAM

Nastavljamo sa:

–  realizacijom kompletnog programa koji godišnje iznosi oko 1.000.000,00 kn, a to je 10 % proračuna što naše izdvajanje čini jednim od izdašnijih.

 – naknadama za rođenje djeteta, jednokratnim pomoćima obiteljima i pojedincima lošijeg imovinskog stanja, pomoć u naravi kroz bonove za Uskrs i Božić, subvencijama troškova školske kuhinje i putnih troškova učenika

– sufinanciranjem zdravstva, električne energije, troškova odvoza komunalnog otpada….

 1. PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI I SPORTU

– u zajedničkoj interakciji sa turističkom zajednicom obogatiti ćemo obilježavanje ljetnih manifestacija po Mjesnim odborima kao i dan općine 16 otobra (probati mu vratiti nekadašnji sjaj, da se ne svodi samo na koncerte i ugostiteljsku ponudu, već uključiti i prezentaciju autohtonih proizvoda i usluga naših OPG-ova), naravno kada epidemiloški uvjeti budu to dozvolili

– biti ćemo support u radu sportskih udruga, redovito financirati njihov rada prema potpisanim ugovorima prema natječaju koji se sprovodi početkom svake godine

– ulagati ćemo u održavanje i poboljšanje sportske infrastrukture

– Promjena koju moramo uvesti je da financiranje udruga bude redovito, kroz mjesečne donacije, da se ranije donesu natječaje za udruge jer aktivnosti započinju početkom veljače i udruge ne mogu čekati na prve uplate u travnju ili svibnju.

 1. GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDA, TURIZAM

– kategorija koja mora biti više zastupljena u našim planovima i idejama

– godišnji izdatak iz proračuna do sada je bio 20-tak tisuća kuna (te još 30.000 kn za LAG ISTRA) i to je iznos koji ne može zadovoljiti općinu koja je razvojna i spremna ulagati u razvoj poduzetništva, turizma, poljoprivrede.

POVEĆATI ćemo financiranje nabave sadnica vinove loze, maslina, ljekovitog bilja, potaknuti uzgoj ovaca, koza, odnosno širenje onih OPG-ova koji već to rade

– omogućiti ćemo davanje općinskog i državnog zemljišta na višegodišnje koncesije OPG-ovima koji se bave gore navedenim proizvodnjama i uzgojem

– razvijati turizam u suradnji sa turističkom zajednicom i u interakciji sa poljoprivrednim i gospodarskim subjektima kako bi postali poželjna turistička destinacija, a konstatno povećanja broja iznajmljivača. Odnosno kuća za odmor nam sugerira da moramo ići brže i jače u tom smjeru

– krenuti ćemo u postupak obilježavanja i izrade biciklističkih i pješačkih staza

– uključiti ćemo agroturizme u daljne obogaćivanje turističke ponude

Naravno za gore navedene stvari prva je odgovorna turistička zajednica koja svojim djelovanjem mora biti support turističkim djelatnicima, a općina je ta koja mora pružati podršku u svemu.

 1. EU FONDOVI

Kako smo svjedoci da je bivša vlast bila totalno pasivna u izradi i prijavljivanju projekta prema besplatnim europskim novcima, kao i onima koji se mogu dobiti iz raznih ministarstava, naš fokus biti će usmjeren na pripremu kvalitetnih projekata kako bi u svakom trenutku bili spremni prijaviti se na objavljene natječaje jer jedino na taj način možemo realizirati veće kvalitetne programe izgradnje komunalne infrastrukture, izgradnju dječjih igrališta, energetske obnove nekretnina u vlasništvu općine, izgradnja vatrogasnog doma za potrebe DVD-a Svete Nedelje, a jedan od glavnih ciljeva je izgradnja sportske dvorane kojoj svi mi težimo već desetljećima.

Znajući financijske i proračunske mogućnosti općine, jasno je kako navedene projekte možemo odraditi samo iz vanjskih izvora financiranja (EU fondova), te će općinska administracija sav svoj fokus djelovanja, uz onaj svakodnevni, redovni rad, morati usmjeriti prema takvim zahtjevima rada, odnosno svi zajedno morati ćemo ažurno i stručno pripremati potrebnu dokumentaciju kako bi u svakom trenutku mogli aplicirati na određeni natječaj.

Zašto to ne bismo mogli i mi kad su općine i gradovi u našoj blizini to uvelike radili u zadnjih nekoliko godina.

Navesti ćemo samo primjer vrtića koje su lokalne samouprave izgradile uz korištenje raznih bespovratnih sredstava iz EU i ostalih fondova koje omogućava država kroz kohezijski fond ili fondove za ruralni razvoj i razvitak u zadnjih nekoliko godina.

Znači izgrađeni vrtići (sredstva od 5-7 mlijuna kuna): Tinjan, Ližnjan Vižinada, Pomer, Brtonigla, Marčana, Medulin, zadnji koji su dobili bespovratna sredstva su Žminj, Gračišće, Umag, Vodnjan

ZAŠTO ZAOKRUŽITI DVIJE JEDINICE?

Uvjereni smo da općina može jasnim planom i vizijom unaprijediti uvjete za što bolji i kvalitetniji život svim stanovnicima, vodeći računa o transparentnom trošenju proračunskih sredstava, posebno strogo namjenskog korištenja prihoda za komunalni doprinos i komunalnu naknadu koji moraju biti usmjereni u obnavljanje i održavanje cesta, rasvjete, općinskih nekretnina, groblja, mjesnih središta, dječijih igrališta i sportske infrastrukture.

Naš program osim redovnog financiranja predškolskog i školskog obrazovanja, socijale, kulture, sporta koji su temeljne stavke godišnjeg proračuna, ima i zadatak povećati ulaganje u poboljšanje komunalne infrastrukture, a tu spada popravak stanja županijskih (posebno ceste Nedešćina – Kršan i dionice Vezzo Comerce – Šumber) i lokalnih, nerazvrstanih cesti, zatim završiti obnovu doma kulture i groblja u Nedešćini, poboljšati stanje vodovodne infrastrukture na cijeloj općini, ulaganje u LED rasvjetu koja bi donijela ogromne uštede općini prilikom plaćanja potrošnje struje, te uvesti reda u prostorno- plansko uređenje izmjenama donešenih odluka kojima je dozvoljeno obavljanje bilo koje djelatnosti na području naše općine bez plana rada i kasnije sanacije terena, posebno tu mislim na preradu kamenih agregata (posredno dovodi do uništavanja cesta).

Ipak naš najveći fokus biti će usmjeren na pripremu kvalitetnih programa i projekata da bi smo u svakom trenutku mogli aplicirati na neki od natječaja za bespovratna sredstva EU i ostali fondova RH koji su na raspolaganju.

Tu se prije svega ističu ulaganja u energetsku obnovu zgrada u vlasništvu općine, obnova pojedinih lokalnih cesti kao što je cesta Cere – Martinski, te priprema projekta izgradnje sportske dvorane, sredstvima ministarstva znanosti i obrazovanja, istarske županije i fondova za ruralni razvoj, te mogućnost povlačenja sredstava za izgradnju vatrogasnog doma u Nedešćini za potrebe DVD-a.

Zahvaljujemo svim žiteljima koji su svojim potpisom omogućili moju kandidaturu, također i svim kolegama na listi, suradnicima, prijateljima i simpatizerima koji su radili da bi smo predstavili svoje ideje, planove, programe i sada svi skupa…

Temeljne odrednice programa:

 • dovršetak izgradnje društevnog doma u Nedešćini i njegovo stavljanje na raspolaganje svim žiteljima općine Sv. Nedelja
 • nastavak dogradnje i uređenja groblja u Nedešćini
 • rekonstrukcija i obnova betonske podloge iza doma u Šumberu
 • asvaltiranje ceste Šumber – kamenolom Holcim
 • rekonstrukcija ceste Nedešćina – Kršan u zajedničkoj interakciji sa županijskom upravom za ceste
 • nastavak rekonstrukcija ceste Vezo Commerce – Šumber u zajedničkoj interakciji sa županijskom upravom za ceste
 • izgradnja nogostupa od centra Nedešćine prema nogometnom igralištu za sigurno kretanje djece i odraslih
 • smanjenje komunalnog doprinosa mladima do 40 g. za gradnju prve nekretninu
 • razvijanje turizma u suradnji sa turističkom zajednicom i u interakciji sa poljoprivrednim i gospodarskim subjektima
 • Nastavak izgradnje i širenja dječjih igrališta
 • subvencioniranje dijela cijene priključka za utrabrzi internet za žitelje (općina učestvuje sa 400,00 kn, a korisnik 350,00 kn)

Projekti planirani povlačenjem EU novca ili nekog od fondova RH:

 • energetska obnova zgrade osnovne i područne škole VŠP
 • priprema projekta izgradnje i izgradnja sportske dvorane
 • zamjena postojeće javne rasvjete štedljivom LED rasvjetom
 • rekonstrukcija ceste Cere – Martinski
 • izgradnja vatrograsnog doma za potrebe DVD-a u Sveta. Nedelja

iDEMO U PROMJENE

ZAOKRUŽITE DVIJE JEDINICE (1+1)

BROJ 1 – LISTA ZA OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SV. NEDELJA

BROJ 1 – ZA KANDIDATA ZA OPĆINSKOG NAČELNIKA

Kandidati platforme iDEMO – Lista DEMOKRATI, ispred neobnovljenog Doma kulture Poldrugo Valentin u Nedešćini

(sponzorirani članak)