Home OPĆINE Raša Konstituirano Vijeće Općine Raša, predsjednik Željko Zahtila

Konstituirano Vijeće Općine Raša, predsjednik Željko Zahtila

Izborom Željka Zahtile za predsjednika na sinoćnjoj je sjednici konstituirano Općinsko vijeće Općine Raša. Zahtila je dobio jednoglasnu potporu svih 13 vijećnika, kao i Zlatan Fejzić, koji je izabran za potpredsjednika. Radi se o vijećnicima s kandidacijske liste IDS-ISU.

Uz njih, Općinsko vijeće čine i sljedeći vijećnici: Mario Brezac, Petra Dobrić, Rea Radin, Orijeta Jelčić, Senad Pozderović (svi lista IDS-ISU), Vedran Grubišić, Nikola Lazić, Nevres Mulavdić (svi lista SDP), Admira Žakula, Damir Matas (oboje lista HDZ) i Esma Dobrić (lista HSU-a).

Jednoglasno su izabrane i Mandatna komisija u sastavu: Mario Brezac (predsjednik), Nikola Lazić i Orijeta Jelčić (članovi), te Komisija za izbor i imenovanja u sastavu: Zlatan Fejzić (predsjednik), Vedran Grubišić i Rea Radin (članovi).