Home LABIN Dječji vrtić “Pjerina Verbanac” objavila natječaje za zapošljavanje stručnih suradnika i odgojitelja

Dječji vrtić “Pjerina Verbanac” objavila natječaje za zapošljavanje stručnih suradnika i odgojitelja

Iz Dječjeg vrtića “Pjerina Verbanac” obavještavaju kako su dana 2. srpnja objavljeni natječaji za stručne suradnike/ice i odgojitelje/ice.

Natječaji su otvoreni za sljedeća radna mjesta:

Natječaj stručni suradnik/ca psiholog/inja – neodređeno radno vrijeme

Natječaj stručni/a suradnik/ca edukacijski/a rehabilitator/ica pripravnik/ca – određeno radno vrijeme

Natječaj zdravstveni/a voditelj/ica – određeno radno vrijeme

Natječaj odgojitelj/ica – neodređeno radno vrijeme

Natječaj odgojitelj/ica – određeno radno vrijeme

Natječaj odgojitelj/ica pripravnik/ca – određeno radno vrijeme