Home OPĆINE Pićan Na području Općine Pićan započele aktivnosti na izradi priključaka na optičku infrastrukturu...

Na području Općine Pićan započele aktivnosti na izradi priključaka na optičku infrastrukturu RUNE

Photo by John Schnobrich on Unsplash

Rural Network Project(RUNE) je projekt kojeg na području Republike Hrvatske provodi RUNE Crow telekomunikacijska infrastruktura d.o.o., a pokrenut je s ciljem osiguranja ultrabrze širokopojasne svjetlovodne infrastrukture za korisnike u ruralnim područjima Hrvatske (Primorsko-goranska i Istarska županija) i Slovenije.

S izgradnjom na područjima koja trenutno nisu pokrivena svjetlovodnom infrastrukturom, RUNE će pomoći jedinicama lokalne samouprave (JLS) u dostizanju ciljeva Digitalne agende za Europu 2020, kroz osiguravanje povezivanja na novu svjetlovodnu pristupnu mrežu koja će omogućiti brzine veće od 1 Gbps. RUNE je prvi i u ovom trenutku jedini međunarodni projekt na nivou Europe kojim se povezuje teritorij više zemalja članica putem ultra-brze širokopojasne infrastrukture.

RUNE gradi pristupnu mrežu na modelu „Fibre To TheHome“ – FTTH (svjetlovod do kuće) za sve potencijalne korisnike na području obuhvata projekta.

Svi oni koji žele priključak, mogu „skinuti“ sa web stranice Općine Pićan obrazac zahtjeva za ukopčanje kojega je potrebno ispuniti i vratiti ga na adresu elektronske pošte gorana@mot.com.hr.

Za one čije adrese nisu u obuhvatu projekta RUNE

  • Svi oni koji žele priključak, a nisu u obuhvatu projekta, moći će preuzeti s web stranice grada obrazac zahtjeva za ukopčanje kojega će ispuniti i vratiti ga na naznačenu adresu elektronske pošte. Status adrese može se provjeriti putem linka https://www.ruralnetwork.eu/hr/kako-do-prikljucka/provjera-dostupnosti/
  • Prikupljanje zahtjeva biti će otvoreno 15 dana od objave,
  • U obzir za proširenje obuhvata uzet će se sva naselja s potencijalom od deset i više adresa, a minimalan broj zahtjeva mora biti najmanje 50% ukupnih adresa
  • Nakon isteka roka za objave analizirati ćemo broj pristiglih zahtjeva te nakon obrade podataka objaviti područja na koje će se proširiti obuhvat projekta
  • Svi pristigli zahtjevi koji su dostavljeni i uđu u područje proširenja obuhvata IMAJU OBVEZU sklopiti Ugovor o gradnji i Ugovor sa operatorom usluge koji se nalaze u mreži RUNE najkasnije u roku od 90 dana od izrade priključka sukladno Ugovoru o gradnji,
  • Cijena izrade kućnog priključka iznosi, kao i za priključke unutar inicijalnog obuhvata, iznosi 750,00 kn jednokratno (PDV uključen u cijenu) ·
  • Zahtjevi se na navedenu e-adresu zaprimaju do zaključno s 05. kolovoza 2021. godine.

U slučaju eventualnih pitanja i potrebnih pojašnjenja, slobodno kontaktirajte Goranu Vlastelin na gorana@mot.com.hr ili na mob: 091 7869 407.