Home OPĆINE Održana 2. redovna sjednica općinskog vijeća Općine Sveta Nedelja

Održana 2. redovna sjednica općinskog vijeća Općine Sveta Nedelja

Dana 12. srpnja 2021. godine s početkom u 18,00 sati održana je 2. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Sveta Nedelja.

Na sjednici je prisustvovao predstavnik MUP-a, PP Labin, g. Samed Ćorić, koji je podnio Informaciju o stanju sigurnosti na području Općine Sveta Nedelja u 2020. godini, te je zaključio da je stanje sigurnosti dobro.

Izvješće o poslovanju Trgovačkog društva 1. MAJ d.o.o. Labin za 2020. godinu obrazložio je direktor Donald Blašković, pri tome istaknuvši da je društvo u 2020. godini poduzelo niz mjera u cilju stabilizacije poslovanja koje mjere su se pokazale učinkovitim što je razvidno iz pozitivnog rezultata poslovanja i brojem zaposlenih radnika – 94.

Predmet rasprave bila je i Strategija upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Sveta Nedelja za razdoblje od 2021. do 2027. godine, čiji je cilj dugoročno osigurati održivo, učinkovito i transparentno upravljanje i raspolaganje imovinom Općine u skladu s općim ciljem Strateškog plana Ministarstva državne imovine za razdoblje 2018. – 2020. godine. Održivost je važna za život i rad postojećih i budućih naraštaja. Istodobno, cilj je osigurati da imovina Općine bude u službi gospodarskog rasta.

Usvojena je i Odluka o osnivanju, sastavu i djelokrugu radnih tijela Općinskog vijeća Općine Sveta Nedelja, kojom je predviđeno osnivanje sedam radnih tijela Općinskog vijeća, svako s po tri člana.

Na sjednici su, također, donesene Odluka o davanju suglasnosti na reprogram kredita broj: KO-4/17, Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Sveta Nedelja za 2021. godinu i Odluka o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda na području Općine Sveta Nedelja.