Home OPĆINE Sveta Nedelja Održana treća redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Sveta Nedelja

Održana treća redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Sveta Nedelja

Dana 28. srpnja 2021. godine s početkom u 18:00 sati održana je treća redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Sveta Nedelja kojoj su prisustvovali svi vijećnici.

Na sjednici su donesene Odluke o Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Sveta Nedelja za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu, Odluka o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Sveta Nedelja za 2021. godinu, doneseni su i svi proračunski programi za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu. U Proračunu za 2021. godinu ukupni rashodi i izdaci iznose 19.857.578,50 kn, te ukupni prihodi i primici 18.474.898,09 kn, uz preneseni višak prihoda od financijske imovine od 1.382.680,41 kn.

Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Sveta Nedelja uravnoteženi su ukupni prihodi i primici tako da isti pokrivaju ukupne rashode i izdatke.

Donesen je i Godišnji plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Sveta Nedelja za 2021. godinu kojim se uredilo raspolaganje imovinom u vlasništvu Općine s definiranom misijom Općine: kreirati okruženje pogodno za organizaciju učinkovitijeg i racionalnijeg korištenja imovine u vlasništvu Općine s ciljem stvaranja novih vrijednosti i ostvarivanja veće ekonomske koristi; i vizijom: dosljedno, sustavno i efikasno upravljanje imovinom u vlasništvu Općine, temeljeno na načelima odgovornosti, ekonomičnosti, transparentnosti i predvidljivosti sa zadaćom zaštite imovine i njene uloge u životu sadašnjih i budućih generacija.

Odlukom o visini novčane nagrade za dodjelu Priznanja Općine Sveta Nedelja za životno djelo u 2021. godini utvrđena je visina novčane nagrade u neto iznosu od 10.000,00 kuna.

Donesene su i Odluke o osnivanju radnih tijela Općinskog vijeća te su Lorena Blašković, Emilijana Vozila Mohorović, Petra Bertović, Mladen Vlačić i Edi Ružić imenovani članovima Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost, Iris Sušić, Aleksandar Klapčić i Jadranka Vozila članovima Komisije za predstavke i pritužbe, Patricij Načinović, Silvano Vlačić i Dario Kiršić članovima Komisije za dodjelu priznanja, Dean Miletić, Maksida Beganović i Srećko Kos članovima Odbora za suradnju s općinama, gradovima, županijama i međunarodnu suradnju, Emil Licul, Valter Golja i Dalibor Kiršić članovima Odbora za gospodarstvo, Valter Golja, Danijel Žužić i Mladen Vlačić članovima Odbora za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša, Robi Čalović, Erna Okanović Višković i Emilijana Vozila Mohorović članovima Odbora za društvene djelatnosti, te Lorena Blašković, Vitaljano Beletić i Veronika Blašković članovima Odbora za proračun i financije.