Home LABIN Udruga “Mendula“ u humanitarnoj akciji “Za našu djecu” do sada skupila 8.138,00...

Udruga “Mendula“ u humanitarnoj akciji “Za našu djecu” do sada skupila 8.138,00 kn – JOŠ SE STIGNETE UKLJUČITI!

Udruga žena Sv. Nedelja “Mendula“ s velikom zahvalnošću objavljuje da je prodajom lutrije na Mićoj Petrovi i na markatu Labin za potrebe nove humanitarne akcije “Za našu djecu” ukupno skupljeno 8.138,00 kn.

Zahvaljuju se donatorima i organizatorima te svima koji su sudjelovali u njihovoj 19. humanitarnoj akciji “Za našu djecu”, koja je namijenjena djeci Labinštine s posebnim potrebama.

Humanitarna akcija traje do 28.09.2021.g., a odobrena je od Ureda državne Uprave Rješenjem brojem UP/I-550-01/21-01/17 pod evidencijskom oznakom „IŽ-HA/OST-21-17“. Svoje priloge možete uplatiti na račun posebne namjene koji je za tu namjenu Udruga otvorila pri OTP banci d.d, Poslovnica Labin: IBAN HR8724070001500014635, BIC/SWIFT: OTPVHR2X