Home LABIN Završeni radovi: cesta za Prtlog sigurnija za sve sudionike u prometu

Završeni radovi: cesta za Prtlog sigurnija za sve sudionike u prometu

Ovih dana završeni su radovi na sanaciji bankina ceste prema Prtlogu. Naime, Grad Labin izvršio je sanaciju navedenih rubova kolnika te je cesta sada šira i sigurnija za sve sudionike u prometu.

Radove je izvelo trgovačko društvo „Cesta“ d.o.o. Pula kao ugovoreni izvoditelj radova na redovnom održavanju cesta na području grada Labina, a ukupno je sanirano odnosno prošireno, nasipano i asfaltirano oko 1100 metara dužnih ove prometnice.

U sklopu ovih radova izvršena je i sanacija prilaznih makadamskih puteva prema moru, a vrijednost zahvata u sklopu redovnog održavanja cesti na području Grada Labina iznosi 160.000,00 kuna.