Home OPĆINE Kršan Izabrano Upravno vijeće kršanskog Dječjeg vrtića Kockica

Izabrano Upravno vijeće kršanskog Dječjeg vrtića Kockica

Na prvoj Konstituirajućoj sjednici Upravnog vijeća DV Kockica Kršan, održanoj jučer 09. kolovoza, izabrani su predsjednik i zamjenica predsjednika, te je ujedno i verificiran mandat petorici novih članova Upravnog vijeća na rok od četiri godine.

Za predsjednika Upravnog vijeća izabran je načelnik Općine Kršan Roman Carić, dok je za zamjenika predsjednika izabrana Matea Knapić Šavor. Oni su uz treću članicu Jelenu Bartolić Škropeta u Upravno vijeće izabrani od strane osnivača – Općine Kršan, dok su preostali članovi – Doris Cvečić Jurman i Petra Kvalić Ostović u Upravno vijeće izabrani od strane Odgojiteljskog vijeća DV “Kockica” Kršan, odnosno iz reda roditelja.

Sjednici je do izbora predsjednika Upravnog vijeća predsjedavala Irena Bašić, ravnateljica DV “Kockica” Kršan, koja je temeljem zakonskih ovlasti ujedno bila i u ulozi sazivatelja sjednice.