Home OPĆINE Kršan Uslijed natječaja za programe zaštite nepokretnih kulturnih dobara Hrvatske na Labinštinu će...

Uslijed natječaja za programe zaštite nepokretnih kulturnih dobara Hrvatske na Labinštinu će više od pola milijuna kuna!

Na “Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2021. godinu” za programe zaštite na nepokretnim kulturnim dobrima prijavljeno je 897 programa, a ukupna financijska potraživanja iznosila su 367.941.182,24 kn.

Nakon razmatranja pristiglih zahtjeva, procjene prioriteta i potreba te u skladu s financijskim mogućnostima Ministarstva kulture i medija, za financiranje je uvršteno 459 programa u ukupnom iznosu od 59.450.225,00 kn.

Na spomenutom natječaju Općina Kršan je za renoviranje Kaštela u Kožljaku dobila 140 tisuća kuna,  dok je Grad Labin za rudarsko-industrijski kompleks „Pijacal“ dobio 100 tisuća kuna. Općina Kršan dobila je i 15 tisuća kuna za sanaciju zgrade u Plominu na katastarskoj čestici 23.

Na Labinštinu će još 80 tisuća kuna koje je dobila Župa Rođenja Marijina iz Labina, za renoviranje župne crkve Rođenja Marijina. Najveći iznos, 150 tisuća kuna dobila je Župa navještenja Marijina iz Pićna za župnu crkvu i župni stan, dok će u Pićan biti uloženo i 60 tisuća kuna koje je za „kulturno-povijesnu cjelinu Pićan“ dobilo Sveučilište u Zagrebu, odnosno tamošnji Arhitektonski fakultet.

FOTOGALERIJA – Kaštel Kožljak (AUTORICA: Lea Tončetić)