Home OBRAZOVANJE Općina Sveta Nedelja sufinancira prijevoz srednjoškolaca

Općina Sveta Nedelja sufinancira prijevoz srednjoškolaca

Načelnica Općine Sveta Nedelja Irene Franković je 10. rujna donijela i potpisala odluku o sufinanciranju mjesečne vozne karte učenika od prvog do četvrtog razreda Srednje škole Mate Blažina koji imaju prebivalište na području Općine.

Općina Sveta Nedelja u narednoj školskoj godini sufinancira, dakle, mjesečnu voznu kartu sa 100 kuna po pojedinom učeniku.