Home LABIN Pola milijuna bespovratno za dva nova projekta Grada Labina

Pola milijuna bespovratno za dva nova projekta Grada Labina

Ovih dana Grad Labin zaprimio je dvije nove odluke Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kojima se odobravaju bespovratna sredstva za dva nova projekta Grada Labina u iznosu većem od 520 tisuća kuna.

Radi se o projektima za sufinanciranje nabave nove komunalne opreme i projekt sanacije divljih odlagališta otpada, oba projekta bit će sufinancirana s 40% sveukupne vrijednosti projekta.

Tako je za projekt sufinanciranja nabave komunalne opreme odobren iznos u visini od 435.473,15 kn dok je ukupna vrijednost projekta 1.088.682,88 kn. Projekt će se financirati u sklopu Javnog poziva za neposredno sufinanciranje nabave komunalne opreme od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

U sklopu projekta nabavit će se šest kompleta polupodzemnih spremnika za selekciju otpada: duo papir/staklo i plastika s otpadomjerima. Isti će biti postavljeni na lokacijama u naselju Kature – nove zgrade, Ul. Slobode u Labinu, dvije lokacije u Ul. Omladinskoj u Rapcu te dvije lokacije u Ul. Opatijskoj u Rapcu.

Osim polupodzemnih kontejnera nabavit će se i 200 kompostera zapremine 400 litara te šest komunalnih kontejnera za reciklažno dvorište u Labinu zapremine 5 metara kubnih.

Drugi projekt kojem je odobreno sufinanciranje jednako je važan, radi se o sanaciji divljih odlagališta otpada na četiri lokacije diljem grada. Sveukupni trošak projekta s PDV-om iznosi 217.092,50 kn, a sufinancira se u iznosu od 86.837,00 kn u sklopu Javnog poziva za neposredno sufinanciranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš.

Ovim će projektom biti u potpunosti sanirana odlagališta otpada na lokacijama Cere, Mateš, Tonci i uz prometnicu Labin – Raša na kojima se nalaze ilegalna odlagališta otpada.

Grad Labin i ovim putem apelira na građane da za deponiranje otpada koriste usluge reciklažnog dvorišta u Labinu i trgovačkog društva 1. MAJ d.o.o. Labin s obzirom na to da sanacija divljih odlagališta zahtjeva financijska sredstva iz Proračuna Grada kao i sredstva FZOEU-a koja su mogla biti utrošena na drukčiji način.